Uzman onbaşı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri bir rütbe/sözleşmeli erbaş

Uzman Onbaşı' en az lise mezunu [1] olup askerlik hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arzeden teknik ve kritik uzmanlık görev yerlerinde istihdam edilenlerdir.

TSK rütbeleri
Kara ve Hava Deniz
General ve Amiraller
Mareşal Büyükamiral
Orgeneral Oramiral
Korgeneral Koramiral
Tümgeneral Tümamiral
Tuğgeneral Tuğamiral
Subaylar
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubaylar
Astsubay kıdemli başçavuş
Astsubay başçavuş
Astsubay kıdemli üstçavuş
Astsubay üstçavuş
Astsubay kıdemli çavuş
Astsubay çavuş
Uzman jandarmalar
Uzman jandarma
(Yalnızca Jandarma Gn.K.lığında)
Erbaş ve Erler
Uzman çavuş
Çavuş
Uzman onbaşı
Onbaşı
Er (rütbe)

Uzman erbaşlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile ilgilendirilirler. Türk silahlı kuvvetlerinin teknik ve kritik sınıfların da görev yapan personeldir.

Astlık üstlük münasebetleri; uzman çavuş, çavuş, IV Kademeli uzman onbaşı, III Kademeli uzman onbaşı, II Kademeli uzman onbaşı, I Kademeli uzman onbaşı, uzman onbaşı, onbaşı ve er şeklinde sıralanmaktadır. Disiplin ve cezai müeyyideler ile yargılama usulü bakımından, erbaşların tabi oldukları hükümlere tabi olurlar.Uzman erbaşlar istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar.

Erbaş ; Çavuş ve Onbaşı Rütbesine Haiz askerleri kapsar.

Uzman Erbaş ; Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşı Rütbesine Haiz askerleri kapsar.

Er

Onbaşı

Uzman Onbaşı

I Kademeli uzman onbaşı

II Kademeli uzman onbaşı

III Kademeli uzman onbaşı

IV Kademeli uzman onbaşı

Çavuş

Uzman Çavuş

I Kademeli Uzman Çavuş

II Kademeli Uzman Çavuş

III Kademeli Uzman Çavuş

IV Kademeli Uzman Çavuş

V Kademeli Uzman Çavuş

VI Kademeli Uzman Çavuş

VII Kademeli Uzman Çavuş

VIII Kademeli Uzman Çavuş

sözleşmeli erbaş ve Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay, astsubay ve Uzman Jandarmalar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle