Uzman çavuş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri bir rütbe/sözleşmeli uzman erbaş

Uzman çavuş, en az lise veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir.

TSK rütbeleri
Kara Deniz Hava
Genel Komutanlar
Başkomutan-Cumhurbaşkanı
Milli Savunma Bakanı
Genelkurmay Başkanı
Kara, Hava, Deniz Kuvveti Komutanları
General ve Amiraller
Mareşal
Büyükamiral
Orgeneral
Oramiral
Korgeneral
Koramiral
Tümgeneral
Tümamiral
Tuğgeneral
Tuğamiral
Üstsubaylar
Albay
Yarbay
Binbaşı
Subaylar
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubaylar
Astsubay kıdemli başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Astsubay astçavuş
Uzman jandarmalar
Uzman jandarma
(Yalnızca Jandarma Gn.K.lığında)
Uzman Erbaş
Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı
Sözleşmeli Erbaş ve Erler
Sözleşmeli Çavuş
Sözleşmeli Onbaşı
Sözleşmeli Er
Erbaş ve Erler
Çavuş
Onbaşı
Er (rütbe)

Uzman Çavuş Temel Kursu 5 ya da 6 aylık ağırlaştırılmış çeşitli eğitimlerin görüldüğü Uzman Çavuş Temel Kursunu başarı ile bitiren kişiler ve muvazzaf askerlik görevini (12 ay) Çavuş olarak bitirmiş olanlar kurs sonunda Uzman Çavuş rütbesi ile mezun olurlar. Kurs bitiminde atama olunacağı kadrolar bulunduğu branşa göre değişmekte olup, genel olarak bölük-bataryaların içeriğinde bulunan, kısımların Kısım Komutanı olarak yapılır. Bulunduğu rütbeden bir üst kademeye geçmelerindeki süre 3’yıldır. Uzman Çavuşlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı 'nda gönüllük esasına göre görev yapabilirler.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bağlı bulunduğu birlikten tayin olma durumu normal şartlar altında 4 yıldır. Bu süre dışında sürelerini bağlı bulunduğu kuvvete bildirerek tayin sürelerini uzatma durumları vardır. Atamaları eş durumuna bağlı olarak değişebilir. Beylik tabancaları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’dan devlet tarafından karşılanmakta olup, yıllık mermi istihkakı 200 adettir. Tabancaları bağlı bulunduğu kuvvete dilekçe yolu ile müracatından sonra gerçekleşmektedir. Aynı zamanda TSK Personel Mevzuatında belirtilen şartları haiz olan Uzman Çavuşlar arasından Astsubaylık Sınavında başarılı olanlar Astsubay Çavuş rütbesine nasbedilerek görevine Astsubay olarak devam etmektedir. Uzman Çavuşların bulunduğu rütbeden Astsubaylık rütbesine geçebilmeleri için, göreve başladığı yıldan itibaren en az 3 yıl görev yapmaları şarttır. Astsubaylık rütbesine terfilerinde okul şartı olarak, Meslek Yüksek Okulu mezunu olma şartları vardır. Astsubaylık rütbesine geçmedeki yaş şartı ise 28'dir. Uzman Çavuşlar, sözleşme sürelerini kendileri belirlemek suretiyle görev sürelerini sözleşme sonu uzatabilirler. Başka bir kuruma dikey geçiş yapmak için 7 yıl görev yapma zorunlulukları vardır. Bağlı bulunduğu komutanlıkta Sözleşme süreleri 10 yılı doldurmuş kişilerin mesleği bırakma durumlarında, tabancaları taşıma ruhsatlı olarak kendilerinde kalır.

Genel olarak atama olunacağı kadrolar; Kısım Komutanı, Eğitici Öğretmen, İdari İşler Uzmanı. (Bu atamalar seçilen branşa göre değişiklik gösterebilir.) Kara Kuvvetleri Komutanlığında Genel olarak seçebileceği ve ataması yapılabilecek branşlar; Piyade, Topçu, Tankçı, Hava Savunma, İstihkam, Muhabere, İstihbarat, Ulaştırma, İkmal, Sağlık, Bakım ve onarım.

Ayrıca bakınızDüzenle