Uzman çavuş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri bir rütbe/sözleşmeli uzman erbaş

Uzman çavuş, en az lise veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, Yönetmelik'te belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenlerdir.

TSK rütbeleri
Kara ve Hava Deniz
General ve Amiraller
Mareşal Büyükamiral
Orgeneral Oramiral
Korgeneral Koramiral
Tümgeneral Tümamiral
Tuğgeneral Tuğamiral
Subaylar
Albay
Yarbay
Binbaşı
Yüzbaşı
Üsteğmen
Teğmen
Asteğmen
Astsubaylar
Astsubay kıdemli başçavuş
Astsubay başçavuş
Astsubay kıdemli üstçavuş
Astsubay üstçavuş
Astsubay kıdemli çavuş
Astsubay çavuş
Astsubay astçavuş
Uzman jandarmalar
Uzman jandarma
(Yalnızca Jandarma Gn.K.lığında)
Erbaş ve Erler
Uzman çavuş
Çavuş
Uzman onbaşı
Onbaşı
Er (rütbe)

Uzman Çavuş Temel Kursu 5 ya da 6 aylık ağırlaştırılmış çeşitli eğitimlerin görüldüğü Uzman Çavuş Temel Kursunu başarı ile bitiren kişiler ve muvazzaf askerlik görevini (12 ay) Çavuş olarak bitirmiş olanlar kurs sonunda Uzman Çavuş rütbesi ile mezun olurlar. Kurs bitiminde atama olunacağı kadrolar bulunduğu branşa göre değişmekte olup, genel olarak bölük-bataryaların içeriğinde bulunan, kısımların Kısım Komutanı olarak yapılır. Bulunduğu rütbeden bir üst kademeye geçmelerindeki süre 3’yıldır. Uzman Çavuşlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı 'nda gönüllük esasına göre görev yapabilirler.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bağlı bulunduğu birlikten tayin olma durumu normal şartlar altında 4 yıldır. Bu süre dışında sürelerini bağlı bulunduğu kuvvete bildirerek tayin sürelerini uzatma durumları vardır. Atamaları eş durumuna bağlı olarak değişebilir. Beylik tabancaları Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’dan devlet tarafından karşılanmakta olup, yıllık mermi istihkakı 200 adettir. Tabancaları bağlı bulunduğu kuvvete dilekçe yolu ile müracatından sonra gerçekleşmektedir. Aynı zamanda TSK Personel Mevzuatında belirtilen şartları haiz olan Uzman Çavuşlar arasından Astsubaylık Sınavında başarılı olanlar Astsubay Çavuş rütbesine nasbedilerek görevine Astsubay olarak devam etmektedir. Uzman Çavuşların bulunduğu rütbeden Astsubaylık rütbesine geçebilmeleri için, göreve başladığı yıldan itibaren en az 3 yıl görev yapmaları şarttır. Astsubaylık rütbesine terfilerinde okul şartı olarak, Meslek Yüksek Okulu mezunu olma şartları vardır. Astsubaylık rütbesine geçmedeki yaş şartı ise 28'dir. Uzman Çavuşlar, sözleşme sürelerini kendileri belirlemek suretiyle görev sürelerini sözleşme sonu uzatabilirler. Başka bir kuruma dikey geçiş yapmak için 7 yıl görev yapma zorunlulukları vardır. Bağlı bulunduğu komutanlıkta Sözleşme süreleri 10 yılı doldurmuş kişilerin mesleği bırakma durumlarında, tabancaları taşıma ruhsatlı olarak kendilerinde kalır.

Genel olarak atama olunacağı kadrolar; Kısım Komutanı, Eğitici Öğretmen, İdari İşler Uzmanı. (Bu atamalar seçilen branşa göre değişiklik gösterebilir.) Kara Kuvvetleri Komutanlığında Genel olarak seçebileceği ve ataması yapılabilecek branşlar; Piyade, Topçu, Tankçı, Hava Savunma, İstihkam, Muhabere, İstihbarat, Ulaştırma, İkmal, Sağlık, Bakım ve onarım.

Ayrıca bakınızDüzenle