Topraksal bölge

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

Topraksal bölge, uluslararası dillerde "territorium", "territory" ve "territorial" kelimeleriyle ifade edilir. Latince kökeni 'terra' olan bu kelime her ne kadar 'toprak' anlamında olsa da, farklı alanlarda da kullanımı söz konusudur. Karada ya da suda sınırları belirlenmiş ya da tanımlanmış bir bölgeye atıfta bulunur. Bir kişinin, organizasyonun, kurumun, hayvanın, eyaletin, bağımsız devlet ya da bir idari bölgenin tasarrufunda olan sınırları belirlenmiş topraksal bir alanı ifade eder.

Topraksal bölge aşağıdaki anlamlara gelebilir/kullanılabilir:

En çok kullanılanDüzenle

 • Bağımsız devlet: Egemenliği olan bağımsız bir devletin tanındığı topraksal bölge.
 • İdari bölge: Bir devletin kendi yönetiminin anayasal ve hukuksal zeminde tanımladığı alt bölgelerin yönetim ve idari şekilleri.

Sosyo-politikDüzenle

 • Devlet yönetim Birimleri
 • İdari ve iktisadi yönetim alanları
 • Tarihî isimlendirmeler
 • Eyalet, il, vilayet, belediye, köy, denizaşırı bölgeler

DoğasalDüzenle

 • Bitkisel canlılar bölgeleri
 • Hayvansal canlılar bölgeleri
 • Territoryum: Hayvanların kendilerini savunmak için doğal yollardan işaretledikleri topraksal bölge

Sosyo-ekonomikDüzenle

 • Komünikasyon alanları
 • Sosyal ve ekonomik sistemlerin uygulama alanları
 • Mesleki alanlar

Sosyo-kültürelDüzenle

 • Sinema
 • Müzik
 • Territory: 1993 Sepultura'nın albüm şarkısı
 • Spor