Denizaşırı kolektivite

Fransız denizaşırı kolektiviteler (Fransızca: collectivités d'outre-mer ya da COM), tıpkı Fransa'nın bölgeleri gibi üst-düzey idarî bölümlerdir. 28 Mart 2003'te uygulanan bir anayasal değişikliğine göre kolektivitelerde eski Fransız denizaşırı topraklar ve özel bir statüye sahip olan diğer Fransız varlıklar dâhildir.

Fransız Denizaşırı Kolektiviteleri haritası

22 Şubat 2007 itibarıyla altı tane Fransız denizaşırı kolektivitesi vardır:

Dış bağlantılar değiştir