Tasavvuf tarikatları listesi

Tasavvuf tarikatları listesi, bu listede gelişmeye bağladığı 8. yüzyıldan, çeşitli kollara ayrıldığı günümüze kadar İslam dünyasındaki tasavvufi tarikatlar listelenecektir.

Tasavvuf mensupları, tasavvufun başlangıcını peygamber ve sahabilerine dayandırırlar. Muhammed'in tasavvufa dair gizli bilgileri Ali'ye aktardığını, zikir esaslarının da peygamber ve sahabeleri tarafından işaret edildiğini ileri sürmüşlerdir. Nitekim pek çok tarikat silsilelerini dört halifeye dayandırırlar.

12. yüzyıldan sonra tarikalar kurumsallaşmaya, kendilerine bağlı kolları oluşturup yayılmaya başlamışlardır.

Horasan ve Orta Asya kökenli

değiştir
 • İshakilik (Mevlanâ Lutfullah Çusti)
 • Afakilik (Kelan Muhammed Emin)
 • Cuybarilik (Muhammed İslam Cuybari)
 • Rûşenilik (Dede Ömer Ruşeni)
 • Gülşenilik ( İbrahim Gülşenî)
 • Sezâiyye (Sezai-yi Gülşenî)
 • Hâletiyye (Hasan Hâletî)
 • Cemâlilik (Cemal Halvetî)
 • Ahmedilik (Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin)
 • Halveti-Ramazanilik (Ramazan Mahfî)
 • Şemsilik (Şemseddin Sivasi)
 • Büzgaşilik
 • Desukılik
 • Ebherilik (Kutbüddin Ebheri)
 • Evhadilik (Evhadüddin Kirmani)
 • Zahidilik (İbrahim Zahid Geylani)
 • Zahidi-Safevilik
 • Zahidi-Halvetilik
 • Zeynilik (Zeynüddin Hafi)
 • Baharzilik (Seyfeddin Baherzi)
 • Nurbahşiyye (Seyyid Muhammed Nurbahş)

Anadolu kökenli

değiştir
 • Tennurilik
 • İseviyye

Suriye ve Irak kökenli

değiştir
 • Haririyye
 • Sayyâdiyye
 • İmâdiyye
 • Keyyâliyye
 • Cendeliyye
 • Dîrîniyye
 • Atâiyye
 • Katnâniyye
 • Nûriyye
 • İzziyye
 • Cebertiyye
 • Fenâriyye
 • Îseviyye
 • Şa‘râniyye

Kuzey Afrika kökenli

değiştir
 • Zerrukilik
 • Şazeli-Vefaiye
 • Bekriye (Ebu’l Mekarim Bekri)
 • Hamudilik
 • Kinasilik
 • Zâhidilik
 • Enbabilik
 • Münavilik
 • Selamilik
 • Fergālilik
 • Saibilik
 • Meruzıkılik
 • Şinnuvilik
 • Halebilik
 • Sütuûhilik
 • Beyyumilik

Hindistan kökenli

değiştir
 • Şettârilik (Abdullah Şettari)