Uşşakilik

Uşşâkiyye, Halvetiyye yolunun bir koludur. Yolun kurucusu Hasan Hüsameddin Uşşâki'dir.

Uşşâkilik (veya Uşşâkiyye), Şeyh Seyyid Hasan Husameddin'e dayanan Halvetilik tarikatının bir koludur. Uşşâkî, âşık kelimesinin çoğulu olan uşşâk'tan türemektedir.[1] Uşşâkiyye yolu kendi içerisinde de bir çok kollara ayrılmıştır. Uşşakîlik'in merkez tekkesi İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Âsitane-i Uşşâkiyye'dir. Tekkelerin kapatılması kanununa kadar Âsitane dergah hizmetine devam etmiştir. Âsitane-i Uşşâkiyye'nin son postnişini Mustafa Safi Efendi'dir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Halveti-i Uşşaki". 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.