Uşşakilik

Uşşâkiyye, Halvetiyye yolunun bir koludur. Yolun kurucusu Hasan Hüsameddin Uşşâki'dir.

Uşşâkilik veya Uşşâkiyye, Şeyh Seyyid Hasan Husameddin'e dayanan Halvetilik tarikatının bir koludur.

Uşşâkî, âşık kelimesinin Arapça'da çoğulu olan 'uşşâk'tan türemektedir.[1] Uşşâkiyye yolu kendi içerisinde de birçok kollara ayrılmıştır. Uşşakîlik'in merkez tekkesi İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Âsitane-i Uşşâkiyye'dir. Tekkelerin kapatılması kanununa kadar Âsitane dergah hizmetine devam etmiştir. Âsitane-i Uşşâkiyye'nin son postnişini Mustafa Safi Efendi'dir.

2020 yılında liderinin çocuk istismarından tutuklanmasıyla gündeme gelen Uşşaki Tarikatı'ndan ayrı bir yapıdır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Halveti-i Uşşaki". 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2015.