Talamus

İnsan beyninde bir bölge

Talamus, diensefalonun bir parçasıdır. Koku duyusu hariç, tüm sistemlerden gelen afferent (duyusal) sinyaller için bir kapı olarak kabul edilir. Ayrıca amaca yönelik bilinçli davranışlardan sorumludur. Vücuda gelen çeşitli uyaranlara bir çeşit filtre görevi yapar. Bu sayede konsantrasyon sağlanabilir.

Talamus
Thalamus.gif
Gray713.png
Medial lemniscus mavi renkte, lateral lemniskus kırmızı renkte gösterilmiştir.
Latince isim thalamus
Sistem Ara beyin
Arter thalamic artery
Toplardamar thalamic vein
Tanımlayıcılar
JSTOR thalamus
Microsoft Academic 2778617511, 2779246727, 2909577274, 2909767349 2777012852, 2778617511, 2779246727, 2909577274, 2909767349
MeSH D013788
TA 5678
FMA 62007

Koku hariç tüm duysal uyaranlar için ara istasyondur. Uyaranları azaltma, güçlendirme, iletmeme fonksiyonu mevcuttur, önemsiz uyaranlar filtrede azaltılırken, önemliler artırılır, bu sayede konsantrasyon mümkün olmaktadır. Serebral korteks ile duysal sistemin kontrolünde de rol alır. Ayrıca bazal gangliyonlardan ve serebellumdan gelen uyaranları motor kortekse gönderir, bu yolla istemli hareket düzenlenmesinde önemli rol oynar.

Yerleşimi ve topografisiDüzenle

 
Talamus (3D Hareketli)

Talamus, diensefalonda yer alan en büyük oluşumdur ve mezensefalon ile telensefalon arasında bulunur. Anatomik olarak beynin merkezindedir ve kortekse her yönden sinir lifleri gönderir. İnsanlarda talamus 5.7 cm. uzunluğunda olan ampul biçiminde iki yarıdan oluşur. Bunlar 3. ventrikülün iki tarafında simetrik olarak ve yaklaşık 30 derecelik oblik durumda yerleşmiştir.

AnatomiDüzenle

Talamus çok sayıda çekirdekten oluşmuştur ve bunları birbirinden ayıran özel bir lamel yapısı bulunur.

Kan dolaşımıDüzenle

Talamus, hepsi de posterior serebral arterin dalı olan çeşitli arterler tarafından beslenir.

FonksiyonDüzenle

Talamus çok sayıda göreve sahiptir. Subkortikal alanlar ile korteks arasında durak oluşturur. Koku alma hariç bütün duyular sinyalleri alıp bunları korteksteki ilgili alana ileten talamus çekirdeklerine sahiptir. Örneğin görme duyusunda, retinadan yola çıkan sinyaller talamusun lateral genikülat nükleusuna ulaşır, buradan da oksipital lobdaki primer görme korteksine iletilirler. Talamus bilgiyi sadece iletmez, aynı zamanda işlemden de geçirir. Medial genikülat nükleus orta beyindeki inferior kollikulus ile primer işitme korteksi arasında röle görevi yaparken ventral posterior nükleus dokunma ve propriosepsiyon duyularını primer somatosensör kortekse ulaştıran bir röledir.

Dış bağlantılarDüzenle