Oksipital lob

Serebrum (Beyin) Lobu

Oksipital lob memelilerin beyninin serabral korteksini oluşturan dört önemli lobdan birisidir. Oksipital lob görsel uyaranları yorumlama (görsel algıdan) sorumlu anatomik bölge olan görsel korteksin çoğunluğunu içermektedir ve işlevi Retinadan gelen uyarıyı algılama ve yorumlamaktır.

Oksipital lob
Occipital lobe animation small.gif
Sol oksipital lob (kırmızı; daha iyi görülmesi için sağ hemisfer çıkarılmıştır)
Latince isim lobus occipitalis
Sistem serebral hemisfer
Tanımlayıcılar
JSTOR occipital-lobe
Microsoft Academic 2778046553
MeSH D009778
TA 5480
FMA 67325

Oksipital Lobda Bulunan Bazı Önemli YapılarDeğiştir

  • Broca’nın 17 numaralı alanı: V1 olarak da bilinen bu bölge oksipital lobun kalkarin sulkusunda yer alır. Primer görme korteksi olarak fonksiyon görür. Mekan bilgisi, konum belirleme, renk algılama gibi konularda etkindir.
  • Ventral akış: V2 olarak da bilinir. Görülen şeye anlam atfetmeyi sağlayan sekonder görme korteksidir. V2 çalışmazsa kişi hala görebilir ancak gördüğü şeylerin bilinçli farkındalığına varamaz.
  • Dorsomedial akış: V1, V2 ve başka bölgelerle ilişki kuran bir alandır.
  • Lateral genikulat cisimcikler: Bu yapılar gözlerden gelen ham verileri alır ve görme kortekslerine iletir.
  • Lingula: Görme alanı ile ilgili verileri alır.

KaynakçaDeğiştir

1.Rehman A, Al Khalili Y. Neuroanatomy, Occipital Lobe. [Updated 2019 Jul 6]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-."https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544320/"

Ayrıca bakınızDeğiştir