Oksipital lob

Serebrum (Beyin) Lobu

Oksipital lob memelilerin beyninin serabral korteksini oluşturan altı[1] önemli lobdan birisidir. Oksipital lob görsel uyaranları yorumlama (görsel algıdan) sorumlu anatomik bölge olan görsel korteksin çoğunluğunu içermektedir ve işlevi Retinadan gelen uyarıyı algılama ve yorumlamaktır.

Oksipital lob
Sol oksipital lob (kırmızı; daha iyi görülmesi için sağ hemisfer çıkarılmıştır)
Latince isimlobus occipitalis
Sistemserebral hemisfer
Tanımlayıcılar
JSTORoccipital-lobe
Microsoft Academic2778046553
MeSHD009778
TA5480
FMA67325

Oksipital lobda bulunan bazı önemli yapılar değiştir

  • Broca’nın 17 numaralı alanı: V1 olarak da bilinen bu bölge oksipital lobun kalkarin sulkusunda yer alır. Primer görme korteksi olarak fonksiyon görür. Mekan bilgisi, konum belirleme, renk algılama gibi konularda etkindir.
  • Ventral akış: V2 olarak da bilinir. Görülen şeye anlam atfetmeyi sağlayan sekonder görme korteksidir. V2 çalışmazsa kişi hala görebilir ancak gördüğü şeylerin bilinçli farkındalığına varamaz.
  • Dorsomedial akış: V1, V2 ve başka bölgelerle ilişki kuran bir alandır.
  • Lateral genikulat cisimcikler: Bu yapılar gözlerden gelen ham verileri alır ve görme kortekslerine iletir.
  • Lingula: Görme alanı ile ilgili verileri alır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ FIPAT. Terminologia Neuroanatomica. FIPAT.library.dal.ca. Federative International Programme for Anatomical Terminology, February 2017

Ayrıca bakınız değiştir