Medical Subject Headings

Medical Subject Headings ("Tıbbi konu başlıkları") veya MeSH, İngilizce tıbbi ve biyolojik makalelerin indekslenmesi için kullanılan bir kontrollu vokabülerdir (veya metaveri sistemi). ABD Millî Sağlık Kütüphanesi National Library of Medicine (NLM) tarafından yaratılmıştır ve başlıca MEDLINE/PubMed makale veritabanı ve NLM'in kitaplarının sınıflandırılması için kullanılır. MeSH internet üzerinden incelenebilir veya indirilebilir.

MeSH 2005'te hiyerarşik terim ilişkileri: "Mide kanseri" (Stomach Neoplasms) ve ait olduğu diğer kavramlar

MEDLINE/PubMed'de her makale 10-15 MeSH başlığı veya altbaşlığı ile indekslenir, bunlardan bir veya ikisinin yanında bir yıldız bulunur, böylece bunların ana başlıklar olduğu belirtilir. MeSH başlıkları kullanarak arama yapıldığında verilen terimin altında yer alan tüm terimlerde otomatik olarak aramaya dahil edilir.

2005 yılı itibarıyla MeSH'de 22.568 konu başlığı bulunmaktaydı. Bir belirteç, hiyerarşik bir ağaç içinde birden çok yerde bulunabilir. Ağaçtaki konumların alfanümerik kodlarla ("ağaç numarası" ile) belirtilen sistematik etiketleri vardır ve bir belirtecin birden çok numarası olabilir. Örneğin, yandaki şekilde görüldüğü gibi, "mide kanseri", hem sindirim sistemi hastalıkların oluşturduğu ağaçta, hem de kanserlerin oluşturduğu ağaçta yer alır, bu iki ağaç birbiriyle kesiştiği için bu terim dört farklı numaraya sahiptir.

Dış bağlantılar

değiştir