Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci

2005'te başlayan AB'ye giriş görüşmeleri
(Türkiye-AB ilişkileri sayfasından yönlendirildi)

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı.

Türkiye'nin AB adaylığı başvurusu
Durum: Müzakereci
Açılan başlıklar: 16[1]
Kapanan başlıklar: 1[1]
Website: ab.gov.tr
AB Türkiye
SAGP GSYİH (milyar $) 15.247.000 2.749.570
Yüzölçümü (km²) 4,324,782 783.562
Nüfus 499,794,855 83.154.997

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkileri 31 Temmuz 1959'da Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yaptığı ortaklık başvurusu ile başlar. AET Bakanlar Konseyi'nin başvuruyu kabul etmesi sonrasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Ankara Anlaşması ortaklık yaratan bir anlaşmadır. Bunu 1970 yılında imzalanan Katma Protokol izlemiştir. Türkiye'nin, sonradan Topluluk üyesi olan birçok ülkeden daha önce Topluluk ile ilişkilerini başlatmış olan bu iki önemli belge, o tarihlerden sonra ve 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında hâlen devam etmekte olan süreçte Türkiye–AB ilişkilerinin hukuki dayanaklarındandır.[2]

Tam üyelik müzakereleri 3 Ekim 2005'te başladı.[3] İlerleme yavaştı ve katılım sürecini tamamlamak için gerekli olan 35 Fasıldan sadece 16'sı açılmış ve biri Mayıs 2016'ya kadar kapatılmıştı.[4] Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 2016 başlarında yapılan mülteci anlaşması, önceki durgunluktan sonra müzakereleri hızlandırmayı ve Türklerin Avrupa'da vizesiz seyahat etmesini sağlamayı amaçlıyordu.[5]

2016'dan beri katılım müzakereleri durdu.[6] AB, Türkiye'yi insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konusundaki eksikliklerle suçladı ve eleştirdi. 2017'de AB yetkilileri, planlanan Türk politikalarının AB üyeliği için Kopenhag kriterlerini ihlal ettiğini ifade ettiler. 26 Haziran 2018'de AB Genel İşler Konseyi, "Türkiye, Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaşıyor. Bu nedenle Türkiye'nin katılım müzakereleri fiilen durma noktasına geldi ve başka fasılların açılması veya kapanması düşünülemez ve bu konuda daha fazla çalışma yapılamaz. AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonu öngörülmektedir."[7][8][9][10][11]

Tarihçe

değiştir

Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun bir parçası olmak için başvuruda bulundu. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık çatısı oluşturdu.[12] Bu antlaşma 12 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girdi. 12 Eylül 1980 Darbesi AET ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dondurulmasına yol açtı. 1983 yılında çok partili seçimlerin yapılması üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden canlandı. 14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye resmen tam üyelik başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği'yle bütünleşmenin ilk aşaması olarak Türkiye 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne girdi.[13]

2000'li yıllarda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde bir hızlanma gözlendi. 17 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin katılma müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına karar verdiler. Başlayacak müzakerelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda kesin bir karar verilmedi. 2007 yılında, Türkiye 2013 yılına kadar AB hukukuna uymayı hedeflediklerini belirtti ancak Brüksel, üyelik için son tarih olarak bunu reddetti. 2006 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, üyelik sürecinin en az 2021 yılına kadar süreceğini belirtti.

31 Ekim 2012'de dönemin Türkiye Başbakanı ve günümüzde Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya bir ziyarette bulunarak 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Avrupa Birliği'ne üyeliğini beklediğini açıkça belirtmiştir.

Son gelişmeler

değiştir

2007'de Türkiye, 2013 yılına kadar AB hukukuna uymayı hedeflediklerini belirtti[14] ancak Brüksel bunu üyelik için son tarih olarak desteklemeyi reddetti.[15] 2006 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, katılım sürecinin en az 2021 yılına kadar süreceğini söyledi. 31 Ekim 2012 tarihinde Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birliğe üyeliğinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıldönümü olan 2023'te gerçekleşmesini beklediğini belirterek, görüşmelerin o zamana kadar olumlu sonuç vermemesi halinde üyelik müzakerelerini sona erdirebileceklerini ima etti.[16] Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin üyelik sürecini tamamladıktan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapacağını söyledi.[17]

20 Haziran 2013'te, İstanbul'un Taksim Meydanı'ndaki kitlesel gösterilere yönelik baskısının ardından Almanya, Türkiye ile yeni AB üyelik müzakerelerinin başlamasını engelledi.[18] Financial Times'a göre bir Türk yetkili, böyle bir hareketin blokla siyasi ilişkileri koparma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

AB ülkelerini ve aday ülkeleri de içeren bir Eurobarometer anketi, altı ay önceki % 60'a kıyasla Türklerin % 43'ünün AB'ye olumlu baktığını gösterdi. Aynı ankette, ankete katılan Türklerin % 29'u AB Anayasasını desteklediklerini ifade ettiler, bu da AB ülkeleri ve adaylar arasında en düşük destek seviyesidir.[19] Almanya çekincesinin teknik bir sorundan kaynaklandığını söylüyor, ancak Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı olan Angela Merkel, Ankara'nın çoğunlukla barışçıl göstericilere karşı baskın polis gücü kullanmasının ardından kendisini "şok" ettiğini belirtti. Fransa, Haziran 2014'teki Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasına kadar Türkiye ile dört katılım faslının çözülmesine ilişkin veto hakkından vazgeçmeyeceğini belirtti.[20]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan baskı, AB ile ilişkilere zarar verdi. Erdoğan, darbeye karışanları cezalandırmak için idam cezasının geri verilmesine onay verdiğini belirtince, AB bunun AB hedeflerine son vereceğini öne sürdü. Erdoğan Kasım 2016'da, Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerini 2017'de referanduma götürmeyi düşündüğünü belirtti.[21] Kasım 2016'da Avrupa Parlamentosu, hükûmetin darbeye yönelik "orantısız baskıcı tedbirleri" nedeniyle Avrupa Komisyonu'nun üyelik müzakerelerini geçici olarak askıya almasını talep eden bağlayıcı olmayan bir karar lehinde oy kullandı.[22] 13 Aralık'ta, Avrupa Konseyi (üye devletlerin devlet veya hükûmet başkanlarından oluşan), Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde "mevcut koşullarda" yeni alan açmayacağına karar verdi;[23] Türkiye'nin otokratik yönetime giden yolu, AB üyeliği imkansız hale getirmektedir.[24]

2017'de AB yetkilileri, planlanan Türk politikalarının Kopenhag'ın AB üyeliğine uygunluk kriterlerini ihlal ettiğini ifade etti.

Nisan 2017'de, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (PACE) Türkiye aleyhindeki izleme prosedürünü yeniden açmak için oy kullandı. Bu oylamanın, Türkiye'nin nihai AB üyeliği perspektifine büyük bir darbe indirdiği anlaşılıyor, çünkü bu süreçten çıkmak 2004'te AB katılım müzakerelerinin bir ön koşulu haline gelmişti.[25]

Avrupa Komisyonu'nun Mayıs 2018'de yayınlanan 2021-2027 dönemi için uzun vadeli bütçe teklifi, daha fazla genişleme için bir Batı Balkan Stratejisi için katılım öncesi finansmanı içeriyordu, ancak Türkiye'yi ihmal etti.[26]

26 Haziran 2018'de AB Genel İşler Konseyi, "Konsey, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmakta olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’nin katılım müzakereleri bu nedenle fiilen durdu ve başka fasılların açılması veya kapatılması düşünülemez ve AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonu için daha fazla çalışma öngörülmemektedir." Konsey, "özellikle hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere temel haklar konusunda devam eden ve derinden endişe verici gerilemeden endişe duyduğunu" da ekledi.[27]

20 Şubat 2019'da, bir Avrupa parlamentosu komitesi üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönünde oy vererek Türkiye hükûmetinin eleştirilerine yol açtı.[28][29][30]

15 Aralık 2021 tarihinde, AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi.[31] Türkiye 2023 temmuz'da İsveç'in NATO üyeliğininin kabul görmesi üzerine, Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ine üyeliğinin kabul edilmesini bildirdi. Günümüzde Almanya,Fransa,Bulgaristan,Yunanistan,İsveç,Estonya gibi birçok ülkeden Türkiye'nin üyeliğine onay gelmiş bulunmaktadır. Ancak AB Konseyi Parlamenterler Meclisi bu isteğin Türkiye'nin Avrupa ilişkilerini düzeltmesi,Avrupa şartlarına uyması ve LGBTQ+ gibi haklara değer vermesini işaret etti. Bu nedenle Türkiye'nin üyeliğinde hiçbir değişiklik benimsenmedi

İlişkilerde ortaya çıkan sorunlar

değiştir

Ekonomik sorunlar

değiştir

Türkiye'nin 2000'li yıllarda başardığı büyüme hızı Avrupa Birliği ortalamasının çok üstünde olmasına rağmen, bütçe açığı, dış borç ve işsizlik oranları açısından Türkiye hâlâ AB ortalamasının çok üstünde kalmaktadır. Bazı AB üyeleri bu yüzden Türkiye'nin henüz AB'ye katılmaya hazır olmadığı görüşündedirler. Ayrıca Türkiye'deki yüksek nüfus artış oranı da bazı AB ülkeleri tarafından sorun olarak görülmektedir. [kaynak belirtilmeli]

Türkiye'nin dış ilişkileri

değiştir

Türkiye'nin bazı komşu ülkelerle arasındaki ilişkiler sık sık Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerinde gündeme gelmektedir. Bu ilişkilerin başında Kıbrıs Sorunu ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri gelmektedir.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz[32] ve Fransız Dışişleri Bakanı Michel Barnier Türkiye'nin AB'ye girebilmesi için Ermeni Kırımı'nı bir soykırım olarak tanması gerektiğine öne sürmüş olmakla birlikte,[33] zorunluluk tasarısı 2006 yılında Avrupa Parlamentosu'nda reddedilmiştir.[34] 2011 yılında Yunan ve Kıbrıslı milletvekilleri parlemontada benzer bir zorunluluk öne sürmüş, ancak bu tasarı da parlemontada reddedilmiştir.[35]

Diğer sebepler

değiştir

Bazı Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'nin coğrafi konumunun, kültürel ve tarihsel kimliğinin Avrupa Birliği'ne uygun düşmediğini öne sürmüşlerdir. Avrupa Birliği'nin şu anki üyelerinin hepsi nüfuslarının çoğunluğu Hristiyan olan ülkelerdir. Avrupa Birliği'ne katılması halinde Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ilk Avrupa Birliği üyesi olacaktır. AB'de buna karşı olarak sürülen görüş ise AB'nin bir Hristiyan kulübü olarak ortaya çıkmasının yanlış olduğu görüşüdür. 28 Nisan 2009'da nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Arnavutluk da Avrupa Birliği'ne başvurmuştur.[36]

Türkiye'nin coğrafi konum olarak Avrupa'da bulunmadığı görüşü de zaman zaman ortaya atılmıştır. Gerçekten de Türkiye büyük ölçüde Asya kıtasında yer almaktadır. Bazı AB üyeleri Türkiye'nin AB'ye katılması halinde Fas gibi Avrupa'nın uç köşelerinde yer alan bazı ülkelerin de AB'ye katılmak isteyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Zaten Fas 20 Temmuz 1987'de AB'nin önceli Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuş; ancak başvurusu Avrupalı olmadığı için reddedilmiştir. Türkiye'nin tartışmasız bir biçimde Avrupa'da yer alan bölümünün dahi birçok AB üyelerinin toplam yüzölçümlerinden daha büyük olması, Türkiye'nin Avrupa'yla yüzyıllardır süregelen tarihsel ilişkilerinin bulunması bu görüşlere karşı olarak ileri sürülmektedir. Ayrıca tamamen Asya'da bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 2004'te AB'ye katılmasıyla bu görüş tamamen güncelliğini yitirmiştir.

Vize muafiyeti süreci

değiştir

29 Eylül 2011 tarihinde AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström, Türk vatandaşlarına yönelik vize şartının kaldırılacağını belirtti.[37] Serbest vize rejimi birkaç aşamada başlatılacaktır. İlk değişiklikler, vize talebinde istenilen evrakların azaltılması, daha çok girişli vize verilmesi ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde uzun dönem kalma dönemlerini içerecek 2011 yılının sonbaharında içinde bekleniyordu. 2012 yılı Haziran ayında, AB vize muafiyeti konusunda Türkiye ile müzakerelerin başlangıcından yetkili olan AB Bakanı Egemen Bağış, vize muafiyeti işlemlerinin 3-4 yıl sürmesinin beklendiğini belirtti.[38]

Aralık 2013 yılında Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması imzaladıktan sonra, AB "vizesiz rejim yönünde yol haritası" da dahil olmak üzere Türkiye ile vize serbestleştirme diyaloğu başlatıldı.[39] Anlaşmada belirli koşullar sağlandığı takdirde bir yıl içinde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması konusunda Kasım 2015 yılında uzlaşılmıştır.[40]

18 Mart 2016'da, AB'ye girmek isteyen mültecileri engellemeyi amaçlayan AB, Türkiye ile göçmenler konusunda anlaştı. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye, Yunanistan'a girmeye çalışan göçmenleri geri alacak ve AB, Türkiye'deki mültecileride almayı kabul etti. Karşılığında, AB Türkiye'ye altı milyar avro verecek ve Türkiye'ye sürdüğü 72 şartı yerine getirmesi durumunda, Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşları için vizesiz seyahat vermeyi kabul etti.[41]

19 Nisan 2016 tarihinde, Jean-Claude Juncker Türkiye'nin Schengen Bölgesi'ne vizesiz giriş, kazanması için kalan kriterleri karşılaması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Mayıs 2016 yılında resmî olarak, Türkiye'ye vizesiz seyahat verilmesini önerdi.[42]

Mayıs 2016 yılında 72 kriterden 65'i karşılandı. 19 Nisan 2016'da, Jean-Claude Juncker; Türkiye'nin, Schengen bölgesine vizesiz girişi kazanmak için kalan kriterleri karşılaması gerektiğini söyledi. Ama dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, AB'nin Haziran 2016'da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti vermezse, Türkiye'nin AB ile göçmen anlaşmasına destek vermeyeceğini savundu.[43] Mayıs 2016 yılında, Avrupa Komisyonu Türkiye ile vize muafiyeti için gerekli 72 kriterlerin çoğunu görüştüğünü söyledi ve 30 Haziran 2016 Schengen Alanı içinde Türk vatandaşlarının vizesiz seyahati için oylaması konusunda AB'yi yasama kurumlarına davet etti. Şu an, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin son beş kriterleri yerine getirmesi için vize muafiyetini onaylaması gerekiyor.[44] Türkiye tarafından yerine getirilmesi için kalan beş kriter şunlardır:

 • Türkiye, AB tavsiyeleri doğrultusunda, yolsuzluğun önlenmesi için tedbirlere geçmelidir.
 • Türkiye AB standartlarına uygun kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir.
 • Türkiye Europol ile bir anlaşma yapması gerekiyor.
 • Türkiye cezai konularda bütün AB üyeleri ile çalışması gerekiyor.
 • Türkiye'nin Avrupa standartlarıyla uyumlu olan terör yasalarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Müzakere süreci

değiştir

Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere 2005 yılında başladı. Tüm başlıklarda tarama süreci tamamlandı. 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla 33 fasıl başlığından 16'sı açıldı, 1 fasıl kapatıldı. 15 başlıkta ise müzakereler devam ediyor.[1] AB Komisyonun tavsiyesi ile 8 başlıkta ise müzakereler kısmen askıya alındı.[45]

Müktesebat başlıkları Avrupa Komisyonu'nun başlangıç değerlendirmesi Mevcut Durum[46][47][48] Taramanın başlangıcı Taramanın tamamlanışı Başlığın donduruluşu Başlığın tekrar açılışı Başlığın açılışı Başlığın kapanışı
1. Malların Serbest Dolaşımı[49] Hayli Çaba Gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 16 Ocak 2006 24 Şubat 2006 11 Aralık 2006
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı[50] Benimsenmesi çok zor Kaydadeğer çaba gerekli 19 Temmuz 2006 11 Eylül 2006 8 Aralık 2009
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi[51] Benimsenmesi çok zor Kaydadeğer Çaba Gerekli 21 Kasım 2005 20 Aralık 2005 11 Aralık 2006
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı[52] Hayli Çaba Gerekli Hayli Çaba Gerekli 25 Kasım 2005 22 Aralık 2005 19 Aralık 2008
5. Kamu Alımları[53] Müktesebat ile tamamen uyumsuz Hayli Çaba Gerekli 7 Kasım 2005 28 Kasım 2005
6. Şirketler Hukuku[54] Kaydadeğer çaba gerekli Başlık Tamamlandı 21 Haziran 2006 20 Temmuz 2006 17 Haziran 2008
7. Fikri Mülkiyet Hukuku[55] Hayli Çaba Gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 6 Şubat 2006 3 Mart 2006 17 Haziran 2008
8. Rekabet Politikası[56] Benimsenmesi çok zor Hayli Çaba Gerekli 8 Kasım 2005 2 Aralık 2005
9. Mali Hizmetler[57] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle Müktesebat ile uyumlu 29 Mart 2006 3 Mayıs 2006 11 Aralık 2006
10. Dijital Dönüşüm ve Medya[58] Hayli Çaba Gerekli Hayli Çaba Gerekli 12 Haziran 2006 14 Temmuz 2006 19 Aralık 2008
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma[59] Benimsenmesi çok zor Hayli Çaba Gerekli 5 Aralık 2005 26 Ocak 2006 11 Aralık 2006
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası[60] Benimsenmesi çok zor Hayli Çaba Gerekli 9 Mart 2006 28 Nisan 2006 30 Haziran 2010
13. Balıkçılık[61] Benimsenmesi çok zor Hayli Çaba Gerekli 24 Şubat 2006 31 Mart 2006 11 Aralık 2006
14. Taşımacılık Politikası[62] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 26 Haziran 2006 28 Eylül 2006 11 Aralık 2006
15. Enerji[63] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 15 Mayıs 2006 16 Haziran 2006 8 Aralık 2009
16. Vergilendirme[64] Kaydadeğer çaba gerekli Hayli Çaba Gerekli 6 Haziran 2006 12 Temmuz 2006 30 Haziran 2009
17. Ekonomik ve Parasal Politika[65] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 16 Şubat 2006 23 Mart 2006 25 Haziran 2007[66] 14 Aralık 2015
18. İstatistik[67] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 19 Haziran 2006 18 Temmuz 2006 25 Haziran 2007
19. Sosyal Politika ve İstihdam[68] Kaydadeğer çaba gerekli Hayli Çaba Gerekli 8 Şubat 2006 22 Mart 2006
20. İşletme ve Sanayi Politikası[69] Sorun beklenmiyor Başlık Tamamlandı 27 Mart 2006 5 Mayıs 2006 29 Mart 2007
21. Trans-Avrupa Ağları[70] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 30 Haziran 2006 29 Eylül 2006 19 Aralık 2007
22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu[71] Kaydadeğer çaba gerekli Genellikle Müktesebat ile uyumlu 11 Eylül 2006 10 Ekim 2006 25 Haziran 2007 12 Şubat 2013 5 Kasım 2013
23. Yargı ve Temel Haklar[72] Kaydadeğer çaba gerekli Hayli Çaba Gerekli 7 Eylül 2006 13 Ekim 2006 8 Aralık 2009
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik[73] Kaydadeğer çaba gerekli Hayli Çaba Gerekli 23 Ocak 2006 15 Şubat 2006 8 Aralık 2009
25. Bilim ve Araştırma[74] Sorun beklenmiyor Başlık tamamlandı 20 Ekim 2005 14 Kasım 2005 12 Haziran 2006 12 Haziran 2006
26. Eğitim ve Kültür[75] Hayli Çaba Gerekli Genellikle Müktesebat ile uyumlu 26 Ekim 2005 16 Kasım 2005 8 Aralık 2009
27. Çevre ve İklim Değişikliği[76] Müktesebat ile tamamen uyumsuz Kaydadeğer çaba gerekli 3 Nisan 2006 2 Haziran 2006 21 Aralık 2009[77]
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması[78] Hayli Çaba Gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 8 Haziran 2006 11 Temmuz 2006 19 Aralık 2007
29. Gümrük Birliği[79] Sorun beklenmiyor Genellikle müktesebat ile uyumlu 31 Ocak 2006 14 Mart 2006 11 Aralık 2006
30. Dış İlişkiler[80] Sorun beklenmiyor Genellikle müktesebat ile uyumlu 10 Temmuz 2006 13 Eylül 2006 11 Aralık 2006
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası[81] Hayli Çaba Gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 14 Eylül 2006 6 Ekim 2006 8 Aralık 2009
32. Mali Kontrol[82] Hayli Çaba Gerekli Genellikle müktesebat ile uyumlu 18 Mayıs 2006 30 Haziran 2006 26 Temmuz 2007
33. Mali ve Bütçesel Hükümler[83] Sorun beklenmiyor Hayli Çaba Gerekli 6 Eylül 2006 4 Ekim 2006 25 Haziran 2007
34. Kurumlar
35. Diğer Konular
İlerleme 33 (33) (33) (33) 17 (33) 1 (17) 14 (35) 1 (35)[84]

Türkiye Bağımsız Komisyonu

değiştir

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin getirdiği zorlukları ve fırsatları incelemek üzere bir grup Avrupalı politikacı tarafından oluşturulan bir komisyondur.[85] Komisyon, eski devlet ve hükûmet başkanları, dışişleri bakanları ve Avrupalı komisyoncular ile daha önce kamu görevinde yüksek mevkilerde bulunan diğer Avrupalılardan oluşur.

Üyeleri

Toplumsal görüş

değiştir

AB üyesi ülkelerde yaşayan halkın çoğunluğu Türkiye'nin AB üyesi olmasına karşıdır. 2006 yılında yapılmış bir Eurobarometer anketine göre o zamanda üye 27 devletin halkının %59'u Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkmış, %28'i ise desteklemiştir. Desteklememe nedeni olarak her 10 kişiden 9'u Türkiye'deki insan hakları ile ilgili olan endişelerini öne sürmüştür. Aynı yıl daha erken bir tarihte yapılmış başka bir ankete göre eski AB üyelerinin (%38) yeni üyelere kıyasla (%44) Türkiye'nin kabulune daha güçlü bir şekilde karşı oldukları ortaya konmuştur. %81 karşı oyla Avusturya en güçlü şekilde karşı çıkan ülke, %66 destekle Romanya ise en çok destek veren ülke olmuştur.[86][87][güncellenmeli]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b c "AB ile yeni fasıl açıldı". Anadolu Ajansı. 30 Haziran 2016. 1 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2016. 
 2. ^ "Müzakere sürecinde mevcut durum". 1 Nisan 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2008. 
 3. ^ "Interview with European Commission President Jose Manuel Barroso on BBC Sunday AM" (PDF). European Commission. 15 Ekim 2006. 21 Kasım 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Aralık 2006. 
 4. ^ Phinnemore, David; İçener, Erhan (14 Mayıs 2016). "Never mind Brexit scaremongering – Turkey is a long way from joining the EU". blogs.lse.ac.uk. LSE. 14 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2016. 
 5. ^ Kingsley, Patrick; Rankin, Jennifer (8 Mart 2016). "EU-Turkey refugee deal – Q&A". The Guardian. 7 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2019. 
 6. ^ ""Turkey is no longer an EU candidate", MEP says". Euro News. 10 Nisan 2017. 10 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2020. 
 7. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; end1 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 8. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; end2 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 9. ^ "European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations – European Commission: Turkey". European Commission. 2 Aralık 2019. 10 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2020. the General Affairs Council decided in June 2018 that accession negotiations with Turkey are effectively frozen. 
 10. ^ "Parliament wants to suspend EU accession negotiations with Turkey" (Basın açıklaması). European Parliament. 13 Mart 2019. 7 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2020. 
 11. ^ "Chronology Of Turkey-European Union Relations (1959–2019)" (PDF). Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs – Directorate for EU Affairs. 2 Mart 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2020. February 20: European Parliament Foreign Affairs Committee agreed on a draft resolution that calling for the suspension of EU accession negotiations with Turkey. 
 12. ^ "Turkey and EU". 27 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2007. 
 13. ^ "Turkey's EU accession". 29 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2007. 
 14. ^ Kubosova, Lucia (30 Mart 2007). "Turkey targets 2013 for EU legal compliance". EUobserver. 16 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2008. 
 15. ^ "Interview with European Commission President Jose Manuel Barroso on BBC Sunday AM" (PDF). 12 Nisan 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2007. 
 16. ^ Coskun, Orhan; Hudson, Alexandra (31 Ekim 2012). "Merkel reassures Turkey on EU talks, Erdogan raps Cyprus". Reuters. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Kasım 2012. 
 17. ^ "Gül: 'Biz de AB üyeliğini referanduma götüreceğiz'". 15 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2015. 
 18. ^ Dombey, Daniel, James Fontanella-Khan, and Quentin Peel (21 Haziran 2013). "Germany blocks Turkey's bid to join EU". Financial Times. 27 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Haziran 2013. 
 19. ^ "New Eurobarometer poll results show a drop in Turkish support for the EU". Hürriyet. 15 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Eylül 2013. 
 20. ^ "Turkey welcomes new chapter in EU talks, wants more progress". Today's Zaman. 5 Kasım 2011. 9 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Kasım 2013. 
 21. ^ "Turkey could put EU talks to a referendum next year: Erdogan". Reuters. 14 Kasım 2016. 14 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2016. 
 22. ^ "Euro MPs vote to freeze Turkey EU membership talks". BBC. 24 Kasım 2016. 24 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Kasım 2016. 
 23. ^ "EU says won't expand Turkey membership talks". Yahoo. 13 Aralık 2016. 30 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2020. 
 24. ^ Pierini, Marc (12 Aralık 2016). "Turkey's Impending Estrangement From the West". Carnegie Europe. 6 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2020. 
 25. ^ "Turkey's EU bid in jeopardy after Council of Europe vote". Euractiv. 25 Nisan 2017. 25 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 26. ^ "EU plans to cut financial assistance to Turkey". Ahval. 6 Mayıs 2018. 26 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Kasım 2020. 
 27. ^ "EU will Zollunion mit der Türkei nicht ausbauen" (Almanca). Die Zeit. 27 Haziran 2018. 27 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 28. ^ "Turkey condemns European parliament committee call to suspend..." Reuters. 21 Şubat 2019. 11 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2019. 
 29. ^ "Turkey Faces Crucial Vote on EU Accession Before Local Ballot". bloomberg.com. 21 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2019. 
 30. ^ Perring, Rebecca (21 Şubat 2019). "'Change it now!' Turkey FURIOUS as EU votes to STOP accession talks". Express.co.uk. 21 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Şubat 2019. 
 31. ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2021. 
 32. ^ "Genocide Recognition Precondition to Turkey's EU Bid, Says Euro-Parliament President". Asbarez. 18 Eylül 2012. 6 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2013. 
 33. ^ "Turkey 'must admit Armenia dead'". British Broadcasting Network (BBC). 13 Aralık 2004. 17 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2013. 
 34. ^ "European Parliament critical of slowdown in Turkey's reform process". 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2015. 
 35. ^ "Spain Says No: Genocide bill rejected - Genocide - ArmeniaNow.com". 6 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2015. 
 36. ^ Yıldırım, Umut Turgut (30 Kasım 2023). "An Analysis of Bülent Ecevit's Policies, Decisions, and Attitudes Towards the European Union Membership Process of Türkiye". Abant Sosyal Bilimler Dergisi (İngilizce). 23 (3): 1569-1584. doi:10.11616/asbi.1327938. ISSN 2757-9425. 23 Aralık 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2023. 
 37. ^ EU prepares road map to remove visa for Turks 16 Temmuz 2012 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi Hürriyet Daily News and Economic Review (29 Eylül 2011)
 38. ^ "Visa exemption in 3–4 years, says EU minister". Anadolu Ajansı. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2012. 
 39. ^ "Cecilia Malmström signs the Readmission Agreement and launches the Visa Liberalisation Dialogue with Turkey". European Commission. 6 Kasım 2013. 9 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2014. 
 40. ^ "Declaring 'new beginning,' EU and Turkey seal migrant deal". Reuters. 30 Kasım 2015. 9 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2015. 
 41. ^ E.U. strikes deal to return new migrants to Turkey 6 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. A. Faiola and G. Witte, The Washington Post, 18 Mar 2016
 42. ^ "European Commission opens way for decision by June on visa-free travel for citizens of Turkey". European Commission. 4 Mayıs 2016. 6 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2016. 
 43. ^ European Commission’s Jean-Claude Juncker Says Criteria For Turkey’s Visa Waiver Will Not Be ‘Watered Down’ 31 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. S. Shankar, International Business Times, 19 April 2016
 44. ^ "EU commission backs Turkish citizens' visa-free travel". Aljazeera. 4 Mayıs 2016. 12 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2016. 
 45. ^ Komisyon’dan ‘kısmen askıya alınsın’ tavsiyesi
 46. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 8 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Eylül 2012. 
 47. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 27 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Eylül 2012. 
 48. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 22 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2015. 
 49. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Malların Serbest Dolaşımı, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 50. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, İşçilerin Serbest Dolaşımı, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 51. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 52. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Sermayenin Serbest Dolaşımı, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 53. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Kamu Alımları, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 54. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Şirketler Hukuku, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 55. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Fikri Mülkiyet Hukuku, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 56. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Rekabet Politikası, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 57. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Mali Hizmetler, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 58. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Dijital Dönüşüm ve Medya, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 59. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 60. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 61. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Balıkçılık, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 62. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Taşımacılık Politikası, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 63. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Enerji, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 64. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Vergilendirme, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 65. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Ekonomik ve Parasal Politika, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 66. ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2012. 
 67. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, İstatistik, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 68. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Sosyal Politika ve İstihdam, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 69. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, İşletme ve Sanayi Politikası, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 70. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Trans-Avrupa Ağları, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 71. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 72. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Yargı ve Temel Haklar, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 73. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 74. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Bilim ve Araştırma, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 75. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Eğitim ve Kültür, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 76. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Çevre ve İklim Değişikliği, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 77. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Eylül 2012. 
 78. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Tüketicinin ve Sağlığının Korunması, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 79. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Gümrük Birliği, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 80. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Dış Politikalar, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 81. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 82. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Mali Kontrol, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 83. ^ T.C. Dışişleri Bakanlığı - AB Başkanlığı, Mali ve Bütçesel Hükümler, erişim tarihi: 28 Haziran 2024
 84. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 25 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Eylül 2012. 
 85. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Nisan 2022. 
 86. ^ "European Commission: Eurobarometer 66 – Public Opinion in the European Union, Sep–Oct 2006, p.223" (PDF). 27 Şubat 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Eylül 2007. 
 87. ^ "European Commission: Special Eurobarometer 255 – Attitudes towards EU Enlargement" (PDF). July 2006. s. 72. 23 Ağustos 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Eylül 2006. 

Dış bağlantılar

değiştir