Satın alma gücü paritesi

Ekonomik bir terim

Satın alma gücü paritesi (SAGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını ortadan kaldıran para birimi dönüştürme oranıdır. Eldeki toplu bir para parite oranı ile farklı bir para birimine dönüştürüldüğünde, tüm ülkelerde aynı sepetteki mal ve hizmetler satın alınabilir.

2018 senesinde kişi başına satın alma gücü paritelerine göre ülkeler
  > 50,000
  35,000–50,000
  20,000–35,000
  10,000–20,000
  5,000–10,000
  2,000–5,000
  < 2,000
  Veri yok

Mutlak satın alma paritesi; iki ayrı ülkede, bir ürün grubunun (özellikle TÜFE’nin) belirlenen kurda fiyatlarının eşitlenmesi demektir. Nispi satın alma paritesi ise iki farklı ülkede aynı ürün grubunun yıllar içinde fiyatlarındaki değişim hızının belirlenen kurda birbirine eşit olduğudur.

Ayrıca bakınızDüzenle

 
Dünya ülkeleri için GPB'nin PPP'si . ABD baz alınan ülkeder, bu yüzden 100'dür. En yüksek indeks değeri, Bermuda için 154'tür, Yani aynı mal Bermuda'da ABD'den %54 daha fazladır.