Türk-Moğol

"Türk-Moğol", Orta Çağda Orta ve Batı Asya'da yaşamış olan çoğunlukla Türk dilleri ve Moğolca konuşan toplulukları için kullanılan terim.[1][2]

David Morgan, "Türk-Moğol" teriminin örnekleri olarak 12. yüzyılda Doğu Moğolistan'da Moğollar gibi yaşamış Tatarlar, merkezdeki Keraitler, kuzeydeki Merkitler, batıdaki Naymanlar gibi kabilelerin önemli oduğu ve Kongiratlar (Onggirat), Öngütler ve diğerler için de uygulanması gerektiğini savunmaktdır.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Lane, George. Daily Life in the Mongol Empire. Greenwood Press, 2006. [1]
  2. ^ Holland, David. The Encyclopedia Americana. Grolier Academic Reference, 1989. [2]
  3. ^ Morgan, David. The Mongols. Blackwell Publishing, 1990, p. 50