Ana Moğolca

Ana Moğolca, Ön Moğolca veya Proto-Moğolca, Moğol halkı tarafından kullanılılmış Altay dil ailesinden bir dönemlerine ait varsayımsal bir ana dildir.

KaynakçaDeğiştir