Türk-İran geleneği

Kompozit Türk-Fars geleneği, 9. ve 10. yüzyıllarda Horasan ve Mâverâünnehir'de (günümüzde İran, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın bazı kesimleri) ortaya çıkan farklı bir kültüre atıfta bulunmaktadır. İran menşeli olduğu iddia edilen bir okur yazar geleneğine dayanmış ve Türk hükümdarlar tarafından himaye edilmiştir. Sonraki yüzyıllarda, Türk-Fars kültürünü, fethedilen halklar tarafından komşu bölgelere daha ileri götürülecek ve sonunda Batı Asya (Orta Doğu), Orta Asya ve Güney Asya (Hint Alt Kıtası) egemen ve seçkin sınıflarının egemen kültürü haline gelecektir.

Türk ve Farsça dillerinde Keykhatu fermanı

Ayrıca bkz.Düzenle