Medine Sözleşmesi

Medine Sözleşmesi veya diğer yaygın kullanımları ile Medine Anayasası, Medine Vesikası, Medine İmtiyazı, Hicret sonrasında İslam peygamberi Muhammed tarafından 622'de düzenlenmiştir. Sözleşme Muhammed ve Müslümanları, Yahudileri ve Paganları da içine alacak şekilde Yesrib şehrinin (daha sonraki ismi Medine) önde gelen aşiret ve aileleri arasında resmi bir antlaşma oluşturmuştur.[1][2] Sözleşme Evs Kabilesi ve Hazrec Kabilesi kabileleri arasındaki şiddetli iç çatışmalara bir son vermek amacıyla hazırlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda Medine'deki Müslüman, Yahudi ve Pagan toplulukları Ümmet adı altında tek bir topluluk olarak toplamak için hepsinin payına düşen haklar ve sorumluluklar oluşturuldu.[3]

Siyasi birlik, toplumsal dayanışma, ortak savunma ve konferatif bir yapı öngörmüştür.[4]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ *Firestone (1999) p. 118;
    • "Muhammad", Encyclopedia of Islam Online
  2. ^ Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant "The Constitution of Medina." Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.
  3. ^ R. B. Serjeant, The Sunnah Jami'ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Tahrim of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called "Constitution of Medina." Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 41, No. 1. 1978), page 4.
  4. ^ Aydın, M. Akif. "Anayasa" TDV İslam Ansiklopedisi, c. 3, s. 153