Ehl-i kitap

Yahudiler ve Hristiyanlar için kulanılan İslami terim

Ehl-i Kitâp, Müslümanların Mûsevîleri ve Hıristiyanları değerlendirme şekli.[1] İslâm, başka inançların varlığını kabul etmekle beraber onların hepsini ayrı kategori içine dahil etmemiştir.[1] Onlardan putperest olanlara çok şiddetli karşı çıkarken Ehl-i Kitâp kabul ettiği Mûsevîler ve Hıristiyanları menşe itibarıyla daha farklı değerlendirmiştir.[1] Bunlardan dolayı Müslüman erkeklerin Ehl-i Kitâp hanımlarla evlenmelerine izin verilmiştir.[1] (Ancak Müslüman hanımlar Ehl-i Kitâp erkeklerle evlenemez.) Müslümanlara Mûsevîlerin kestiği hayvanların etleri aynı sebepten helâl kılınmıştır.[1]

Aziz Catherine Manastırı'ndan Simge, Sina Dağı, Mısır. Tempura.

Kaynakça

değiştir