İbn-i İshak

Arap tarih bilimci

İbn İshak (Arapça; 704-767), 8. yüzyılda yaşamış bir Müslüman tarihçi ve menkıbe yazarıydı. İslam peygamberi Muhammed'in önemli bir biyografisinin temelini oluşturan sözlü gelenekleri topladı.

Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî el-Kureşî el-Medenî
Muḥammad ibn Isḥāq ibn Yasār ibn Khiyār.jpg
İbn İshak
Doğum y. 704
Medine
Ölüm y. 767
Bağdat
Milliyet Arap
Etkilendikleri İbn Şihab Zuhrî, Yezid bin Ebu Habib
Etkiledikleri İbn-i Hişam, Taberi, İbn-i Kesir

Medine'de doğan İbn İshak, ailesinin tarihi raporlar (ahbâr) toplama geleneğini takip etti. Genç yaşta askeri seferler ve muharebeler hakkındaki bilgisi ile tanındı. Muhammed'in hayatı hakkında şu anda topluca Sīrat Resûl Allāh olarak bilinen sözlü gelenekleri topladı ve çok sayıda düzenlenmiş nüsha olarak günümüze ulaştı. Abbasiler döneminde 767 (H. 150) yılında Bağdat'ta öldü.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle