Ana menüyü aç

Göze göz

bir başkasını yaralayan bir kişinin benzer derecede cezalandırılması ve bu cezayı veren kişinin de yaralı taraf olması ilkesi

"Göze göz", "dişe diş" ya da "kısasa kısas", bir başkasını yaralayan bir kişinin benzer derecede cezalandırılması ve bu cezayı veren kişinin de yaralı taraf olması ilkesidir. Yumuşatılmış durumlarda mağdurun tazminat ile [tahmini] değeri aldığı anlamına gelir. İlkenin arkasındaki amaç, tazminatın kaybın değeri ile sınırlandırılmasıdır.

İlke bazen Latincede lex talionis veya talion yasası kullanılarak da adlandırılır. "Talion" sözcüğü İngilizcede cezanın yaralanmaya ayni ve derece olarak karşılık geldiği, yasalarca izin verilen bir misilleme anlamına gelir.