Kullanıcı:Bambi'nin annesi/deneme7

Aluo dili [en], Amdo Tibetçesi [en], Baima dili [en], Buyei dili [en], Choni dili [en], Choyo dili [en], Ersu dili [en], Guiqiong dili [en], Gyalrong dilleri [en], Güney Qiang dili [en], Hakka Çincesi, Hmong dilinin "Büyük Çiceksi Miao", "Chuanqiandian" ve "Njua" lehçeleri, Horpa dili [en], Khams Tibetçesi [en], Khroskyabs dili [en], Kuzey Qiang dili [en], Lipo dili [en], Lisu dili [en], Muya [en] dilinin "Batı" ve "Doğu" lehçeleri, Na dili [en], Namuyi dili [en], Nasu dili [en], Naxi dili [en], Nuosu dili [en], Pumi [en] dilinin "Kuzey" lehçesi, Shixing dili [en], Tai Nüa dili [en] ve Zhaba dili [en]


Xong [en] ("Miao" [en]) dilinin "Batı" ve "Doğu Xiangxi" lehçeleri ve Tujia dilinin Kuzey lehçesi


CIA'nin 1967 yılında Çin hakkında hazırladığı etnikdilsel haritada Sincan'ı gösteren kısım (İngilizceSinkiang Uighur Autonomous Region); renk/numara açıklamaları için haritanın tam hâline bakınız.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin iki resmî dili Standart Çince ve Uygurcadır, fakat bu iki dilin haricinde konuşulan diller, Sincan'ın asıl etnik çeşitliliğinin bir yansımasıdır: bölge çapında birçok farklı Çin-Tibet, Hint-Avrupa, Moğol, Tunguz ve Türk dili konuşulmaktadır.[1]

Daur dili [en], Donşianca, Evenkice, Eynuca, İli Türkçesi, Kalmuk-Oyratça, Kazakça, Kırgızca, Merkezî Tibetçe [en], Moğolca, Özbekçe, Rusça, Salarca, Sarıkolca, Sibo dili [en], Tatarca, Tuvaca, Uygurca, Vahanca


  1. ^ Eberhard, David M., Gary F. Simons, & Charles D. Fennig (eds.) (2021). Ethnologue: Languages of the World (24 bas.). Dallas, Teksas: SIL International. Erişim tarihi: 13 Ekim 2021.