Kalmukça (Kalmıkça, Oyratça olarak da bilinir), Rusya içindeki Kalmukya, Batı Çin ve Batı Moğolistan'da yaşayan Kalmukların konuştuğu dildir. Yaklaşık olarak 160.000 kişi tarafından konuşulur.

Kalmukça
Ana dili olanlarRusya
Konuşan sayısı160.000  (tarih gerekli)
Dil ailesi
Moğol dilleri
  • Kalmukça
Dil kodları
ISO 639-3

Kalmuk alfabesi

değiştir
Kiril IPA Transliterasyon Kiril IPA Transliterasyon
Аа a a Оо [ɔ] o
Әә ə ä Өө o ö
Бб p,[pʲ] b Пп ([pʰ]), ([pʰʲ]) p
Вв w,[wʲ] v, w Рр r,[rʲ] r
Гг [ɡ],[ɡʲ],[ɢ] g Сс s s
Һһ gh Тт [tʰ],[tʰʲ] t
Дд t,[tʲ] d Уу [ʊ] u
Ее je ye Үү u ü
Ёё [jɔ] yo Фф (f) f
Жж [ʧ] zh Хх x,[xʲ] h
Җҗ dzh, j Цц [ʦʰ] ts
Зз [ʦ] (d)z Чч [ʧʰ] ch
Ии i i Шш [ʃ] sh
Йй j y Щщ ([sʧ]) shch
Кк (k), ([kʲ]) k Ыы i y
Лл [ɮ],[ɮʲ] l Ьь [ʲ] '
Мм m,[mʲ] m Ээ e e
Нн n,[nʲ] n Юю [jʊ] yu
Ңң ng Яя ja ya