Kalmukça

Kalmukça (Kalmıkça, Oyratça olarak da bilinir), Rusya içindeki Kalmukya, Batı Çin ve Batı Moğolistan'da yaşayan Kalmukların konuştuğu dildir. Yaklaşık olarak 160.000 kişi tarafından konuşulur.

Kalmuk alfabesiDüzenle

Kiril IPA Transliterasyon Kiril IPA Transliterasyon
Аа a a Оо [ɔ] o
Әә ə ä Өө o ö
Бб p,[pʲ] b Пп ([pʰ] ), ([pʰʲ] ) p
Вв w,[wʲ] v, w Рр r,[rʲ] r
Гг [ɡ],[ɡʲ],[ɢ] g Сс s s
Һһ gh Тт [tʰ],[tʰʲ] t
Дд t,[tʲ] d Уу [ʊ] u
Ее je ye Үү u ü
Ёё [jɔ] yo Фф (f ) f
Жж [ʧ] zh Хх x,[xʲ] h
Җҗ dzh, j Цц [ʦʰ] ts
Зз [ʦ] (d)z Чч [ʧʰ] ch
Ии i i Шш [ʃ] sh
Йй j y Щщ ([sʧ] ) shch
Кк (k ), ([kʲ] ) k Ыы i y
Лл [ɮ],[ɮʲ] l Ьь [ʲ] '
Мм m,[mʲ] m Ээ e e
Нн n,[nʲ] n Юю [jʊ] yu
Ңң ng Яя ja ya