Moğol dilleri

Moğol toplumlarının konuştuğu bir dil ailesi.

Moğol dilleri, Orta Asya'da konuşulan on üç dilin oluşturduğu dil öbeği. Moğolca (Halha Moğolcası), Buryatça gibi diller bu gruba girer. Altay dil ailesinin bir koludur fakat bazı dilbilimcileri tarafından Altay dil ailesi artık destek görmemektedir.

Moğol dilleri ailesi
Coğrafi dağılım Moğolistan, Çin, Rusya
Sınıflandırma Kendi içinde bağımsız bir dil grubu
Alt bölümler
ISO 639-3 xgn
Linguistic map of the Mongolic languages.png
Moğol dillerinin coğrafi dağılımı.
dil konuşan sayısı konuşulan yerler
Halha Moğolcası 5-6 milyon Moğolistan, Çin (İç Moğolistan)
Buryatça 450.000 Rusya, Moğolistan, Çin
Oyratça 350.000 Moğolistan, Çin
Dongxiangca (Santaca) 250.000 Çin
Kalmıkça 180.000 Rusya
Monguorca 150.000 Çin
Dahurca 100.000 Çin
Ordosça 100.000 Çin
Doğu Yugurca 4.000 Çin

Türk dilleriyle akrabalığıDüzenle

Türk dillerinde r>z dönüşümleri vardır. Oğur dillerinde ve Ön Türkçede bulunan "r" harflerinin bir kısmı, Şaz Türkçesinde "z" harfine dönüşmüştür. Bu durum, Moğol dillerinde ise dönüşüm geçirmeden "r" olarak kalmıştır.

Mongol dilleri Ön Bulgar Türkçesi Şaz Türkçesi Türkiye Türkçesi
ikere ikir ekiz ikiz
hüker hekür öküz öküz
jer jer yäz silah
biragu buzagu buzağı
siri- siz- (maden) eritmek