III. Muhammed (Haşhaşi)

hükümdar
(Alaaddin Muhammed sayfasından yönlendirildi)

Alâ’ed-Dîn Muhammed (Farsça: İmam ‘Ala al-Din Muhammad; Farsçaامام علاء الدین محمد) ya da Alâ’ed-Dîn III. Muhammed bin Celâl’ed-Dîn Hasan-ı Sâlis ( Doğum: Hicrî 609 / M. 1213 - Ölüm: Hicrî 653 / M. 1255 ) ( İmâmlık ve Sekizinci Elemût Kalesi Komutanlığı süresi: Hicrî 618-653 / M. 1221-1255 ) Hicrî 618-653 / M. 1221-1255 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezhebi'nin Yirmi Altıncı İmâm-ı Zamânı.

Alâ’ed-Dîn Muhammed bin Celâl’ed-Dîn Hasan-ı Sâlis, Marko Polo'nun Seyahatnâmesi'nde resmedilmiş. (Bibliothèque nationale de France)

Hayâtı değiştir

Babası Celâl’ed-Dîn Hasan-ı Sâlis'in Hicrî Ramazan 618 / Milâdî Kasım 1221 tarihinde vefâtı üzerine henüz Dokuz yaşındayken Elemût Devleti'nin başına geçti. Başlangıçta Celâl’ed-Dîn Hasan-ı Sâlis'in veziri görevinin başında kalarak Abbâsîler Hâlifeliği ve Sünniler ile uzlaşı siyâsetini sürdürdü. Bu devirde Elemût Devleti'nin Dünya çapında meşhur olan kütüphanesi Hoca Nasîr’ûd-Dîn Al-Tusi gibi pek çok âlim ve fen adamına ev sahipliği yapmaktaydı.[1]

Ölümü değiştir

Muhammed sarhoşluk nedeniyle sızdığı sırada sabah yatağında ölü bulundu. Boynunda balta izleri vardı. Nizari bir imamın kendi kalesinde öldürülmesi infiale sebep oldu. Hızlıca soruşturma başlatıldı ve şüpheli görünen pek çok kişi idam edildi. 1 hafta sonra katil bulundu. Katil Muhammed'in sağ kolu Mazendarlı Hasandı. Hasan cinayeti işledikten sonra cinayeti karısına itiraf etmişti. Muhammed'in sevgilisi olan karısı cinayeti Hürşah'a söyleyince Hasan tutuklandı ve 3 çocuğu ile birlikte idam edildi, cesetleri ateşe verildi.[2]

Muhammed'in Yerine oğlu "Rûkn’ed-Dîn Hûr-Şâh" Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi Yedinci İmâm-ı Zamânı old

Elemûtlar soyağacı değiştir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ubeyd’Allâh'ibn‘el’Huseyn‘el’Medhî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fâtımî Devleti (Yedicilik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kâ'im
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mansûr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mu'izz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziz (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dürzîlik
 
Zahir (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Temîm Mu’âdd el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizârîlik
 
Mustalilik
 
 
 
 
 
 
Türkistan Aleviliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizar (Fatımi)
 
Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
Muhammed‘bin’Mu’âddʿel’Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Hadi bin el-Nizar
 
Ebû‘Ali’Mansûr‘el’Âmir’bi'Ahkâm’îl‘Lâh
 
ʿAbd’el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alamut Kalesi
 
Tayyib Ebu'l-Kasım
 
Hafızilik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Mohtedî bin el-Hâdî (I. Muhammed)
 
 
 
 
 
 
İsmâʿil ez-Zâfir li-Dîn’il-Lâh
 
Yusuf‘binʿAbdûlMecîdʿûl’Hâfız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El‘Kahir’bi‘Kuvvet’ûl‘Lâh/Ahkâm’îl‘Lâh’I.Hasan
 
 
 
 
 
 
İsâ el-Fâ’iz bi-Nasr’Allâh
 
ʿAbd Allâh el-Âzıd li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ Zikrihi’s-Selâm II. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nûr’ed-Dîn II. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal’ed-Dîn III. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ’ed-Dîn III. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rükneddin Hür Şah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ağa Han (Nizari fıkhı)
 
Dâ’îler (Mustali fıkhı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Encyclopædia Iranica, "ʿALĀʾ-AL-DĪN MOḤAMMAD"". 15 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Nisan 2014. 
  2. ^ Bernard Lewis, Haşişiler. s. 75. 

Dış bağlantılar değiştir

III. Muhammed (Haşhaşi)
Doğumu: 1213 Ölümü: 1255
Resmî unvanlar
Şii İslam unvanları
Önce gelen
Celâl’ed-Dîn Hasan-ı Sâlis
Nizârî-İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İmâm Alâ’ed-Dîn Muhammed bin Hasan-ı Sâlis
Yirmi Altıncı Nizâr’îyye
Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

1221 - 1255
Sonra gelen
Rûkn’ed-Dîn Hûr-Şâh
İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı