I. Muhammed (Haşhaşî lider)

(I. Muhammed (Haşhaşi) sayfasından yönlendirildi)

El-Môhtadî bin el-Hâdî (Arapça: Al-Muhtadī ibn al-Hādī; Arapçaالمهتدی بن الهادي); ( Doğum: Hicrî 500 / M. 1106 - Ölüm: Hicrî 552 / M. 1157 ) "Elemût İkinci Gizlenen-İmâmı". Hicrî: 530-552 / M: 1136-1157 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi Birinci İmâm-ı Zamânı.

Yaşamı değiştir

İran'da doğan ilk Nizârî imâmıdır. Tarihte kendisinden Muhtâb ya da Birinci Muhammed olarak da bahsedilmektedir. Hicrî 500 / M. 1106 yılında Lamasar Kalesi'nde doğdu. Yeniden yapılandırarak fa'al hale getirdiği Bâtınî-Nizârî-İsmâ‘îl’îyye hareketini Lamasar Kalesi'ndeki karargâhından idare etti.

Kırk yıllık Setir Devri'nin sonu ve Dâ’îlerin etrafa atanmaları değiştir

Hicrî 530 / M. 1136 yılında, Suriye'de Dâ’î Zeyn ibn Ebû Farac ibn Ebû'l Hasan ibn Ali’yi mühürlü bir mektupla vazifelendirdi. Bu mektup "İbrahim bin Ebû’l Fevâris" tarafında 16 Şevval Hicrî 890 / M. 1502 yılında aslından kopya edilerek yayınlandı. Bu mektubunda "Môhtadî", artık kırk yıllık Setr Devri’nin sona erdiğine ve bunun sonu olan "Devr-i Arb'in" gününde bu bildiriyi yayınlamakta olduğunu ve ayrıca yetmiş yıllık "Mutadû’s Sab'in" adı verilen gizlenme devrinin de yakında sona ereceğine işaret etmekte, imâmların "Gözükür" hâle geçeceği günlerin yaklaştığını, "Hâkk-ı Mûb'in" gerçeğinin yakında ortaya çıkacağını haber vermekte ve torunu II. Hasan'nın yakındaki zuhurunu ve Kıyâmet-i Kûbrâ gününü müjdelemekteydi.

Muhammed bin Kiya'ın Üçüncü Hüccet olarak tâyini değiştir

Devrinde, "Elemûtlar İkinci Hücceti Kiya Buzrug" tarafından bağımsız Elemût Nizârî Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda önemli mesafeler katedildi. Hicrî 532 / M. 1138 yılında Kiya Buzrug Ummid’in ölümü üzerine oğlu Muhammed bin Kiya Buzrug’u "Elemûtlar Üçüncü Hücceti" olarak görevlendirdi. "El-Môhtadî" Hicrî 552 / M. 1157 yılında vefât etti. Yerine "Elemût Üçüncü Gizlenen-İmâmı" ve Elemût Nizârî Devleti hükümdârlığı görevini Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi İkinci İmâm-ı Zamânı sıfatıyla El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh üstlendi.

Elemûtlar soyağacı değiştir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ubeyd’Allâh'ibn‘el’Huseyn‘el’Medhî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fâtımî Devleti (Yedicilik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kâ'im
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mansûr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mu'izz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziz (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dürzîlik
 
Zahir (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Temîm Mu’âdd el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizârîlik
 
Mustalilik
 
 
 
 
 
 
Türkistan Aleviliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizar (Fatımi)
 
Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
Muhammed‘bin’Mu’âddʿel’Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Hadi bin el-Nizar
 
Ebû‘Ali’Mansûr‘el’Âmir’bi'Ahkâm’îl‘Lâh
 
ʿAbd’el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alamut Kalesi
 
Tayyib Ebu'l-Kasım
 
Hafızilik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Mohtedî bin el-Hâdî (I. Muhammed)
 
 
 
 
 
 
İsmâʿil ez-Zâfir li-Dîn’il-Lâh
 
Yusuf‘binʿAbdûlMecîdʿûl’Hâfız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El‘Kahir’bi‘Kuvvet’ûl‘Lâh/Ahkâm’îl‘Lâh’I.Hasan
 
 
 
 
 
 
İsâ el-Fâ’iz bi-Nasr’Allâh
 
ʿAbd Allâh el-Âzıd li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ Zikrihi’s-Selâm II. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nûr’ed-Dîn II. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal’ed-Dîn III. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ’ed-Dîn III. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rükneddin Hür Şah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ağa Han (Nizari fıkhı)
 
Dâ’îler (Mustali fıkhı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir

Şii İslam unvanları
Önce gelen
Ali el-Hâdi bin el-Nizâr
Nizârî-İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İmâm El-Mohtadî bin Ali el-Hâdi
Yirmi Birinci Nizâr’îyye
Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

1136 - 1157
Sonra gelen
El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh
İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı