Rükneddin Hürşah

(Rûkn’ed-Dîn Hûr-Şâh sayfasından yönlendirildi)

Rûkn’ed-Dîn Hûr-Şâh (Farsça: İmam Rukn al-Din Khurshah; Farsçaامام رکن الدین خورشاه) ( Doğum: Hicrî 627 / M. 1230 - Ölüm: Hicrî 655 / M. 1257 ) (İmâmlık ve Dokuzuncu / Sonuncu Elemût Kalesi Komutanlık süresi: Hicrî 653-655 / M. 1255-1257) Hicrî 653-655 / M. 1255-1257 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezhebi'nin Yirmi Yedinci İmâm-ı Zamânı.

Rükneddin Hürşah
Doğum1230
Ölüm1257
Moğolistan
MeslekNizari İmamı
Yerine geldiğiIII. Muhammed (Haşhaşi)
Yerine gelenŞems’ed-Dîn Muhammed (Nizari imam)
Çocuk(lar)Şems’ed-Dîn Muhammed (Nizari imam) Şahinşah

Hayatı değiştir

Rükneddin imam olmadan önce Suriye deki Nizari kalelerini ziyaret etmişti. Genç Rükneddin'in babası ile arası hiç iyi değildi babası melankoli hastalığına yakalanmıştı, sık sık cinnet krizleri geçiriyordu sürekli alkol alıyordu ne yapacağı belli değildi bu yüzden Hürşah dahil maiyetindekiler can güvenliklerinden endişe ediyorlardı hatta bazıları Suriye ve Rudbar'daki kalelere firar etmeyi düşünüyordu. Bazıları ise darbe yaparak Rükneddin Hürşahı babasının yerine İmam yapmayı düşünüyordu. 1255 yılında Baba ve oğul arasındaki kriz derinleşti Hürşah hastalanıp yataklara düştü. O hasta yatağında istirahat ederken. Alaeddin 1 Aralık 1255 de sarhoşluktan sızıp yattığı sırada sağ kolu Mazendarli Hasan tarafından baltayla öldürüldü. Mazendarlı Hasan tutuklanıp 3 çocuğu ile birlikte idam edildi. Babasının ölümü üzerine Hürşah imam oldu. Hürşah İmam olduğu sırada Doğudan gelen Moğol tehtidi ile başa çıkmak zorundaydı. Moğollar Abbasiler devletine son verdikten sonra yönünü 1256 yılında İran'a çevirdi. Hürşah Hamedan daki Moğol komutanı Yasur Noyan'a haber göndererek Hülagu'ya biat ettiği söyledi. Ancak Noyan, Hürşah'ın bizzat Han'ın huzuruna giderek bağlılığını ilan etmesini istedi. Hülagu, Hürşah tan teslim olmasını bütün Nizari kalelerinin yıkılmasını istedi Hurşah ise Moğolları oyalayarak birkaç boş ve önemsiz kaleyi yıktırıp bazı kalelerin ise siperlerini sökmek ile yetindi. Hürsah ile Hülagu arasındaki elçi görüşmeleri bir fayda vermedi. Kısa bir süre sonra Moğollar Rudbar ve Girduh'a saldırdılar o sırada Hürşah Meymundiz kalesinde bulunuyordu. Hülagu bunun üzerine Meymundizi kuşattı. Ancak Nizariler her seferinde saldırıları püskürttü kuşatma daha da şiddetlendi. Kaleler özellikle Nefte batırılmış yanan kumaşlar atan Mangoneller tarafından bombalandı, ancak kaleler teslim olmuyordu. Kışın yaklaşmasıyla birlikte pek çok Moğol komutan Hülagu'ya kuşatmanın kaldırılmasını tavsiye etti. Ancak Hülagu kuşatmanın devam etmesini emretti. 4 günlük kuşatmadan sonra Hürşah kendisinin ve ailesinin can güvenliği sağlanması koşuluyla teslim oldu. Onun emriyle Rudbar ve Alamut dahil yüzlerce Nizari kalesi teslim oldu. Ancak Girduh ve Lemeser kalesine emrine itaat etmedi. Hülagu, Hürşahı Moğol bir Prenses ile evlendirdi. Hürşah kendi isteğiyle 1257 yılında Moğol Hanı Möngke Han ile görüşmek için Moğolların başkenti Karakurum şehrine gitti. Ancak Han onu huzuruna kabul etmedi ve hala teslim olmayıp direnen kaleleri teslim etmesi için dönmesini emretti. Dönüş yolunda Hürşah beraberindekiler ile birlikte şenliğe götürülme bahanesiyle Hankay sıradağları bölgesinde Moğol askerleri tarafından öldürüldü. Daha sonra Kazvin deki ailesi de öldürüldü. Sadece en küçük oğlu Şems’ed-Dîn Muhammed katliamdan sağ kurtuldu ve ondan sonra gizlice faaliyet göstererek Nizarilerin İmamı oldu.[1][2]

Elemûtlar soyağacı değiştir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ubeyd’Allâh'ibn‘el’Huseyn‘el’Medhî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fâtımî Devleti (Yedicilik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kâ'im
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mansûr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mu'izz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziz (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dürzîlik
 
Zahir (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Temîm Mu’âdd el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizârîlik
 
Mustalilik
 
 
 
 
 
 
Türkistan Aleviliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizar (Fatımi)
 
Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
Muhammed‘bin’Mu’âddʿel’Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Hadi bin el-Nizar
 
Ebû‘Ali’Mansûr‘el’Âmir’bi'Ahkâm’îl‘Lâh
 
ʿAbd’el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alamut Kalesi
 
Tayyib Ebu'l-Kasım
 
Hafızilik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Mohtedî bin el-Hâdî (I. Muhammed)
 
 
 
 
 
 
İsmâʿil ez-Zâfir li-Dîn’il-Lâh
 
Yusuf‘binʿAbdûlMecîdʿûl’Hâfız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El‘Kahir’bi‘Kuvvet’ûl‘Lâh/Ahkâm’îl‘Lâh’I.Hasan
 
 
 
 
 
 
İsâ el-Fâ’iz bi-Nasr’Allâh
 
ʿAbd Allâh el-Âzıd li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ Zikrihi’s-Selâm II. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nûr’ed-Dîn II. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal’ed-Dîn III. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ’ed-Dîn III. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rükneddin Hür Şah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ağa Han (Nizari fıkhı)
 
Dâ’îler (Mustali fıkhı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça değiştir

  1. ^ Bernad Lewis, Haşişiler. Sebil. s. 74-81. 
  2. ^ Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cîhanı Gûşa. 

Dış bağlantılar değiştir

Rükneddin Hürşah
Doğumu: 1230 Ölümü: 1257
Resmî unvanlar
Şii İslam unvanları
Önce gelen
Alâ’ed-Dîn Muhammed bin Hasan-ı Sâlis
Nizârî-İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İmâm Rûkn’ed-Dîn Hûr-Şâh
Yirmi Yedinci Nizâr’îyye
Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

1255 - 1257
Sonra gelen
Şems’ed-Dîn Muhammed
İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı