Dîn (Arapçaدين telaffuz şekliyle Diin, Dīn, Diyn), İslam ile özdeşleşmiş olan fakat Arap Hristiyanlar tarafından da ibadetleri sırasında yaygın olarak kullanılan Arapça bir kelimedir. Bu terim bazen "din" olarak tercüme edilmekle beraber, Kur'an da kullanıldığı üzere hem müttaki Müslümanlar tarafından ilâhî kanunlara uymak maksadıyla takip edilmekte olan yola ya da şeriata, hem de hiçbir şefaatçinin yardımının fayda etmeyeceği bir günde bütün insanlığın kaçınılmaz olarak Allah önünde hesaba çekilerek bu dünyada yaptığı iyilikler karşılığında mükafatlandırılacağı ve işlemiş olduğu kötülükler karşısında da cezalandırılacağı ilâhi hüküme işaret etmektedir.[1]

İslam hat sanatı ile "Allah" yazılımı. (Ayasofya)

Müslümanlıkta Dîn algısı

değiştir

Kelime olarak Dîn Kur'an'da 79 ayette geçmektedir.[2] Fakat diğer dillerde tam bir karşılığı bulunmayan bir kelime olduğundan bazı yanlış algılamalar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, bu terim genellikle diğer dillere Kur'an tercümeleri yapılırken hatalı olarak Din olarak çevrilmektedir. Kur'an'ın ifadesine göre ise Dîn, Allah'a tam teslimiyet hâli olarak tanımlanmaktadır.

Her ne kadar seküler Müslümanların pratik yaşamlarındaki Dîn algıları ve tasvirleri, yaşamın diğer alanlarından ayrılmak suretiyle uygulamaya konulabilen şeyler bağlamında yaygın anlamıyla gündelik yaşantıda kullanılmakta olan din tanımı ile tamamıyla örtüşmekteyse de, hem genel kanı sahibi hem de ıslahat yanlısı olan Müslüman yazarlar "Dîn" kelimesini Kur'an ve hadislerde ifade edildiği gibi tanrının ilâhi amacının himayesi altında sürdürülen kapsamlı bir yaşam tarzı olarak algılamaktadırlar. İlerici olarak tanınan bir Müslüman yazarın da dikkate değer bir şekilde belirttiği gibi, camide sürdürülen yaşam şekliyle alakası bulunmayan İslam bir Dîn olarak hiçbir noksanı bulunmayan bir yaşam tarzıdır.[3]


Bibliyografya

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Kur'an ayetlerinden örnekler 1:4, 2:256, 4:46, 8:72, 9:11, 9:122, 15:35, 22:78 ve benzerleri ayetler.
  2. ^ Gulam Ahmed Pervez, Exposition of the Qur’an, s. 12, Tolu-E-Islam Trust, 1941.
  3. ^ Amina Wadud, Inside the Gender Jihad, s. 92, Oneworld Publications, 2006.