İslam hat sanatı

İnce Minareli Medrese girişinde oyulmuş hat
Dörtgen kufi döşemeler, Mescid-i Cami, Yezd, İran
Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış Sülüs hat ve çini döşemeler, Kubbet-üs-Sahra, Kudüs, Filistin

İslâm'da hat sanatı, İslami kültürel mirasın paylaşıldığı coğrafyadaki ortak alfabe çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır. Hat, Arapça çizgi demektir. Hat sanatı Arap harflerinin 6. yüzyıl ila 10. yüzyıl arasında geçirdiği bir gelişme dönemiyle ortaya çıkmıştır. Devamı hattı daha güzel şekillerde, değişik kurallar çerçevesinde yerine ve zamanına göre geliştirmek olmuştur.

Hat türleriDüzenle

Hat sanatının doğduğu dönemde ortaya çıkan altı tür yazı vardır: Muhakkak, Nesih, Rika, Reyhânî, Sülüs ve Tevkî. Bunlara Sitte denir. Yazı türlerinden köşeli olan Kûfî, yuvarlak olan ise Nesih, Sülüs, Rika, Tevkî, Tomar, Muhakkak ve Gubarî gibi hatlardır. Bölgelere göre hatlar Mağribî (Kayrevânî, Endülüsî, Fâsî, Mağribî, Sudanî), Tâlik (Tâlik, Nestâlik, Divanî, Şîkeste, Divanî Celî), ve Uzakdoğu (Sinî, Cavî) olarak ayrılabilir.

Kullanılan yazı takımı ve malzemelerDüzenle

Makas, aherlı kağıt, mürekkep, kalemtraş, kalemdan (kalem kutusu), lika (hokka içine konan has ipek), hokka, mühre, kalem.[1]

 
17. yüzyıl Osmanlı Sanatının örneklerinden altın kakma olup değerli madenlerle süslenmiş bir kalemtraş.

GaleriDüzenle

Çağdaş örneklerDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, 2nd ed. (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004)
  • Wolfgang Kosack: Islamische Schriftkunst des Kufischen. Geometrisches Kufi in 593 Schriftbeispielen. Deutsch – Kufi – Arabisch. Christoph Brunner, Basel 2014, ISBN 978-3-906206-10-3
  • Mühittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, 2nd ed. (İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2003)

Dış bağlantılarDüzenle