Kaligram, yazı biçimin görsel bir şekil halinde düzenlenmiş şiir, ibare veya kelime. Kelimeler ile oluşan şekil, kelimeyi veya kelimeleri görsel olarak ifade eder. Bir şiirde, metnin temasını görsel olarak açıklar.

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir