Ambigram

yazıldığı şekliyle birçok yorumu olan kaligrafik tasarım

Ambigram, diğer bir deyişle tersine çevirme (inversion) , sunulduğu şekliyle okunabildiği gibi, tam tersine çevrildiğinde de okunabilen grafiksel figürlerdir. Douglas R. Hofstadter ambigramı "2 farklı okunuşu, birbirinin aynı eğrileri tıkıştırmak için yöneten bir kaligrafik dizayn" olarak tanımlamıştır. Ambigram sanatı ilk olarak kelimenin orijinini arkadaşına atfeden Hofstadter tarafından yayınlanmıştır. Hofstadter'in 1999 yayını Gödel, Escher, Bach kapakta 3 boyutlu bir ambigramı belirtiyordu.

"ambigram" kelimesini gösteren kendi eksini üzerinde simetrik bir ambigram animasyonu
Ambigram / Wikipedia. 180° dönme simetrisi.
Wikipedia kelimesinin 180° ambigramı

Ambigram Çeşitleri Değiştir

Eksensel Değiştir

Sabit bir eksen üzerinde dönerken farklı açılardan gözükebilen ambigram dizaynları çeşididir. Çoğunlukla 180 derecedirler; ancak 90 ve 45 derece olan ambigramlarda vardır. Ambigrama yazılmış kelime farklı açılardanda bakılsa genellikle aynıdır ancak bazı ambigramların farklı açılarda farklı kelimeleri gösterdiği de olur.

Ayna Değiştir

Bir aynadan bakıldığında ya da yansıdığında okunabilecek şekilde dizayn edilmiş ambigram çeşididir.

Figür-Zemin Değiştir

Bir kelimenin harfleri arasındaki boşlukların başka bir kelime oluşturduğu ambigram çeşididir.

Zincir Değiştir

Sözcüklerin birbini tekrar ettiği bir zincir olarak dizayn edilmiş olduğu ambigram çeşididir. Zincir ambigramlarında kelimeler genellikle bir sonraki sözcüğün üstüne binerek anlam kazanır. Bazen zincir ambigramlar dairesel olarak yapılırlar.

3 Boyutlu Değiştir

3 boyutlu bir nesneye farklı açılardan ışık vurulduğunda gölgelerin farklı harfler oluşturmasıyla elde edilen bir ambigram çeşididir.

Dış bağlantılar Değiştir