Nakkaş, eski Türk dilinde resim yapan, ressam anlamındadır. Osmanlı döneminde ve halen genellikle camilerin ve bazı kültür merkezlerinin duvarlarına nakış işleyen, desen hazırlayan, minyatür çizen sanatçılara denilir. Nakkaşlar Osmanlı döneminde genellikle Saray Nakışhanesi'ne bağlı çalışırlardı.

"Nakkaş"a çağdaş edebiyatta Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı adlı eserinde ana şahsiyet olarak rastlanır.