Mağribî, (Arapçaمغربي, mağribī) Arap alfabesi yazımı için Küfi yazı türünden etkilenmiş, Mağrib (Kuzey Afrika)'de geliştirilmiş ve daha sonra İspanya'da özellikle Endülüs'de ve günümüzde Fas ve Cezayir'de kullanılan yazıya verilen addır.

13. yüzyılda Mağribî yazı türü ile yazılmış Kur'an (Maide Suresi 12.-13. ayetler)

Türler değiştir

Mağribî yazı türü, beş alt gruba ayrılır.

Kûfi Mağribî değiştir

Kûfi yazı türünün Mağribî uyarlamasıdır.

Mabsout değiştir

Kur'an yazmak için kullanılan Mağribî'nin bir altyazı türüdür.

Mağribî Mocavher değiştir

Özellikle kral tarafından yasaları bildirmek için kullanılan yazı türüdür.

Sülüs Mağribî değiştir

Bu yazı türü daha çok El Hamra Sarayındaki el yazmalarında görülür ve Sülüs'ün Mağribî uyarlamasıdır.

Mosnad değiştir

Mağrip bölgesinde, özellikle mahkeme ve noterlerde, yazılı evlilik sözleşmelerinde kullanılır.

Notlar değiştir

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir

  Wikimedia Commons'ta Mağribî ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur