13. yüzyılda Mağribî yazı türü ile yazılmış Kur'an (Maide Suresi 12.-13. ayetler)

Mağribî, (Arapçaمغربي, mağribī) Arap alfabesi yazımı için Küfi yazı türünden etkilenmiş, Mağrib (Kuzey Afrika)'de geliştirilmiş ve daha sonra İspanya'da özellikle Endülüs'de ve günümüzde Fas ve Cezayir'de kullanılan yazıya verilen addır.

TürlerDüzenle

Mağribî yazı türü, beş alt gruba ayrılır.

Kûfi MağribîDüzenle

Kûfi yazı türünün Mağribî uyarlamasıdır.

MabsoutDüzenle

Kur'an yazmak için kullanılan Mağribî'nin bir altyazı türüdür.

Mağribî MocavherDüzenle

Özellikle kral tarafından yasaları bildirmek için kullanılan yazı türüdür.

Sülüs MağribîDüzenle

Bu yazı türü daha çok El Hamra Sarayındaki el yazmalarında görülür ve Sülüs'ün Mağribî uyarlamasıdır.

MosnadDüzenle

Mağrip bölgesinde, özellikle mahkeme ve noterlerde, yazılı evlilik sözleşmelerinde kullanılır.

NotlarDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

  Wikimedia Commons'ta Mağribî ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.