680'lerde Emevîler

Bu sayfada, 680'lerde Emevi Halifeliği'nde yaşanan olaylar yer alıyor.

660'larda Emevîler
680'ler
660'ler | 670 | 680 | 690 | |
  • Nisan - Emevi Devleti'nin kurucusu I. Muâviye, devletinin başkenti Şam'da öldü. Yerine ölümünden önce biat aldığı oğlu I. Yezîd geçti.
  • Dördüncü halife Ali'nin oğlu olan Hüseyin, Yezîd'in halifeliğini tanımadığını bildirerek kendi halifeliğini ilan etti.
  • 10 Ekim - Kerbela Olayı - Yezîd'in halifeliğini tanımadığını bildirerek kendisine biat eden Kufe şehrine doğru yola çıkan Hüseyin ve taraftarlarının yolu Kerbela yakınlarında Emevi askerlerince kesildi. Muhasaraya alınan guruptaki Hüseyin ve taraftarlarından 72 kişi öldürüldü. Bu İslam dünyasındaki önemli siyasi sonuçları olan büyük bir olaydır.
  • Abdullah bin Zübeyr, Yezîd'in halifeliğini tanımadığını bildirerek Mekke'de kendi halifeliğini ilan etti. Yezîd’in gönderdiği orduyu Mekke yakınlarında yenilgiye uğrattı. Mekke, Medine ve Hicaz halkı ona biat etti.
  • 27 Ağustos - Harre Muharebesi: Yezîd'in halifeliğini tanımayan Medine halkı üzerine gönderdiği Müslim bin Ukbe komutasındaki ordu şehre hakim oldu.
  • 24 Eylül - Mekke Kuşatması: Harre Muharebesi'nden sonra Mekke'deki Abdullah bin Zübeyr üzerine yönelen Emevi ordusu komutanı Müslim bin Ukbe yolda öldü. Yerine Husayn bin Nümeyr komutan oldu. Husayn, 64 gün sürdürdüğü Mekke Kuşatmasını Yezîd'in ölüm haberini alınca kaldırdı.
  • 11 Kasım - İkinci Emevi halifesi I. Yezîd öldü. Yerine oğlu II. Muâviye üçüncü halife olarak geçti.
  • 29 Şubat - Pasif halifelik döneminden sonra üçüncü halife II. Muâviye öldü. Yerine Emevi hanedanının atalarından Hakem bin Ebu'l As'ın oğlu I. Mervân dördüncü halife olarak geçti.
  • 18 Ağustos - Mercirahit Muharebesi: Mervân'ın halifeliğine ikna olmayan Şam bölgesinin güçlü kabilesi Kays'lar ile Emeviler arasındaki muharebeyi Emevi kuvvetleri kazandı. Bu muharebe çökmekte olan Emevi hanedanına toparlanmak için fırsat verdi.
  • Emevi kuvvetleri, muhalif halife İbn Zübeyr kontrolündeki Mısır'da yeniden hakimiyet sağladı.

Doğanlar

değiştir

Ölenler

değiştir
680
682