Tevvâbîn ayaklanması (Arapçaثَوْرَة ٱلتَّوَّابِين) veya tövbekarların ayaklanması, Kerbelâ Olayı'ndan sonra bir grup Kufe Şiisinin 680'de (H. 60) Kufe'ye davet ettikleri Hüseyin'in öldürülmesinin intikamını almak için ayaklanmasına atıfta bulunur. Grup, İslam peygamberi Muhammed'in bir sahabesi olan Süleyman bin Surad tarafından yönetiliyordu. Tevvâbîn ordusu, Ocak 685'te Aynülverde Muharebesi'nde Emevî ordusuna karşı savaştı. Yenildiler ve liderleri öldürüldü.