Nâfi bin Abdurrahman

Nâfi bin Abdurrahman (689-785), Kıraat alimi.

Ebu Abdurrahman Nâfi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni
Doğum689
Medine
Ölüm785
Medine
Kariyeri
DalıKıraat
Doktora
danışmanı
Abdurrahman bin Hürmüz
Ebu Cafer
Şeybe bin Nisah
Yezid bin Ruman
Müslüm bin Cündüb
Salih bin Havvat
Doktora öğrencileriKalun
Verş
İsmail bin Cafer el-Ensari
İshak bin Muhammed el-Musayyabi

İslam dünyasında meşhur olan yedi kıraat alimlerindendir. Aslen İsfahanlıdır, fakat Medine doğmuştur. Kıraatini tabiinden olan Abdurrahman bin Hürmüz, Ebu Cafer, Şeybe bin Nisah, Yezid bin Ruman, Müslüm bin Cündüb ve Salih bin Havvat’tan aldığı,[1] buna kendi kıraat tekniğini karıştırmadan olduğu gibi rivayette bulunduğu bilinir. Bu kıraat ise 'Medine kıraatı' olarak ünlenmiştir. Rivayet ettiği Kur'an kıraati Mısır dışındaki Afrika ülkelerinde okunmaktadır. Rivayetini öğrencileri Kalun ve Verş'e ek olarak, İsmail bin Cafer el-Ensari ve İshak bin Muhammed el-Musayyabi aktarmıştır.

Dipnotlar

değiştir
  1. ^ İbn Mücahid, Kitabü's Seb'a, s. 54-64.