Asım bin Behdele

Asım bin Behdele (689-745), Kıraat alimi.

Ebu Bekir Asım bin Ebi'n-Necud Behdele el-Esedî el-Kufî
Doğum 689
Kufe, Emevi Devleti
Ölüm 745 (55-56 yaşlarında)
Kufe, Emevi Devleti
Kariyeri
Dalı Kıraat
Doktora
danışmanı
Ebu Abdurrahman es-Sülemî
Zir bin Hubeyş el-Esedi
Şeybe bin Nisah
Yezid bin Ruman
Müslüm bin Cündüb
Salih bin Havvat
Doktora öğrencileri Ebu Bekir bin Ayyaş
Hafs bin Süleyman
Süleyman el-A'meş
Halil bin Ahmed

Kıraat ilminde hocası Ebu Abdurrahman es-Sülemî'dir. Ondan kıraat usulünü ve Ali bin Ebu Talib'den rivayet edilen kıraatı öğrenmiştir. Hocası ölünce Kufe şehrinde kıraat ilminde onu yerini almış ve kırk yılı aşkın Kur'an kıraatı dersleri vermiştir. Öğrenclerinden ve üvey oğlu Hafs bin Süleyman'ın rivayeti hâlen en yaygın olan okuyuş şekillerinden birisidir.

KaynaklarDeğiştir

  • İMAM ASlM'IN HAYATI, KIRAATI VE ŞAHSİYETİ, Ahmet Madazlı, 1987