Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa Osmanlı tarihinde adı geçen Mustafa adını taşıyan birden fazla padişah oğlu anlamına gelebilir: