Cenaze namazı

Cenaze namazı (Arapça: صلاة الجنازة), İslam dinindeki namaz ibadetinin bir türü. Vefat eden Müslümanlar hakkında dua olan cenaze namazı, farz-ı kifâyedir.

Cenaze merasimindeki amellerDeğiştir

Namazın kılınması için şartlarDeğiştir

  • Ölenin Müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan kimsenin cenaze namazı kılınmaz. Ölenin Müslüman olduğuna muteber şâhid ve delil lazımdır.
  • Ölünün yıkanarak temiz kefene sarılmış olması.
  • Ölünün, imam ve cemaatin önünde olması.
  • Ölünün tamamının veya bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

Namazın kılınışıDeğiştir

Cenaze namazında, birinci tekbirden sonra, sübhâneke ("ve celle senâüke" ile beraber) okunur. İkinci tekbirden sonra, salli, barik okunur. Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duası, cenaze duasını bilmeyenler burada kunut duasını veya dua niyeti ile Fâtiha'yı okurlar. Daha sonra dördüncü tekbir alınır, eller yan tarafa bırakılıp sağa ve sola selam verilir. Sonra ölen için dua edilir

 

İslâm

 

Temel İbâdetler

Yasak olan amellerDeğiştir

Cenaze namazından sonra meyyiti birlikte kabre götürmek sünnettir, bu esnada veya cenaze merasiminin herhangi bir safhasında bağırıp çağırmak, yüksek sesle ağlamak, slogan atmak, ıslık çalmak, zılgıt çekmek, tezahürat yapmak haramdır. İslâm álimleri böyle davranışlar bir yana, cenazeyi taşırken yüksek sesle tekbir getirmeyi bile çirkin görüp mekruh addederler.[1]

Cenaze merasimlerine çiçek, çelenk göndermenin İslâm'a göre ölene hiçbir faydası yoktur. Faydasız bu tür harcamalar yapmak ise israfa girer, israf ise haramdır.[2]

DualarDeğiştir

Cenaze dualarıDeğiştir

Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina. Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman.
(Anlamı: Allahım, Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut olanlarımızı, kayıp olanlarımızı,erkeğimizi-kadınımızı, çocuklarımızı ve büyüklerimizi bağışla. Allahım! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür.)

Meyyit kadın ise okunan duaDeğiştir

Ve hussa hazihil meyyitete birravhi verraahati velmağfirati verridvaan. Allahümme in kanet muhsineten fezid fii ihsaniha. Ve in kanet müsiieten fetecavez anha veleggıhal emne vel büşra vel keramete vezzülfa. Birahmetike ya erhamerrahımiin.

(Anlamı: Özellikle bu vefat etmiş olan kadını kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir. Allahım! Eğer bu muhsine ise (iyilik etmiş kimselerden ise) ihsanını artır. Eğer günahkar ise, onu bağışla, ona güven ile sevinç ve iyilik ver, onu rahmetine yakın kıl, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Yüce Allahım.)

Meyyit erkek ise okunan duaDeğiştir

Ve hussa hazel meyyite birravhi verraahati velmağfirati verridvaan. Allahümme in kane muhsinen fezid fii ihsanih. Ve in kane müsiien fetecavez anhü veleggıhil emne vel büşra vel keramete vezzülfa. Birahmetike ya erhamerrahımiin.

(Anlamı: Özellikle bu vefat etmiş olan erkeği kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir. Allahım! Eğer bu muhsin ise (iyilik etmiş kimselerden ise) ihsanını artır. Eğer günahkar ise, onu bağışla, ona güven ile sevinç ve iyilik ver, onu rahmetine yakın kıl, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Yüce Allahım.)

 
Mescit-el Haram(المسجد الحرام) Kabe'de Cenaze Namazı Sonrası.
Meyyit kız çocuğu ise okunan duaDeğiştir

Allahümmecalha lena ferataa. Allahümmecalha lena ecravvezühra. Allahümmecalha lena şaafiammüşeffeah.

(Anlamı: Allahım! Onu bize, önden gönderilmiş bir sevap sebebi kıl, onu bizlere bir şefaatçi ve şefaatı kabul edilmiş yap.)

Meyyit erkek çocuğu ise okunan duaDeğiştir

Allahümmecalhü lena ferataa. Allahümmecalhü lena ecravvezühra. Allahümmecalhü lena şaafiammüşeffeaa.
(Anlamı: Allahım! Onu bize, önden gönderilmiş bir sevap sebebi kıl, onu bizlere bir şefaatçi ve şefaatı kabul edilmiş yap.)

Cenaze duası yerine okunabilecek dualarDeğiştir

  • Rabbenâ âtinâ,
  • Allahümmağfir leh
  • Dua niyeti ile Besmelesiz Fâtiha-i şerife okumak da olur.

Defin duasıDeğiştir

Allahümme innî es'elüke bismikel azîm. Ve es'elüke bismikellezî hüve kıvâmüddîn. Ve es'elüke bismikellezi yurzeku bihil ibâd. Ve es'elüke bismikellezî kamet bihis semâvâtü vel ard. Ve es'elüke bismikellezî tuhyî bihil hayyü ve tümîtü bihil-mevtâ. Ve es'elüke bismikellezî izâ süilet bihi a'teyte ve izâ dui'yet bihi ecebte. Rabbe Cebrâile ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile. Yâ Bedî'as-semâvâti vel-ard. Yâ Zelcelâli vel-ikrâm. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Vağfir lenâ ve lehü, verhamnâ ve iyyâhü birahmetike yâ erhamerrâhimîn."

Definde şu yedi sûreyi okumak da iyi kabul edilir: Fâtiha, Muavvizeteyn (Felak ve Nas), İhlâs, Nasr, Káfirún, Kadir.

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Fetává-yı Hindiyye. I. s. 162. 
  2. ^ Kur'an-ı Kerím. Araf, 31.