Umre

İslami ibadet

Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe'yi tavaf, sa'y etmek, tıraş olmaktır.

Umre kelimesi Kur'an ve hadiste geçer. Kur'an'da: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın" şeklinde olan ifade, hadiste: "İki umre, arasındaki küçük günahların keffaretidir" şeklindedir.[kaynak belirtilmeli] Umre yapmak, Hanefî ve Mâlikî mezheplerinde sünnet, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

Kavramlar değiştir

 • Cinayet: Hac veya umrede yapılması gereken ibadetin terk edilmesi, zamanında yapılmaması, ihramlıyken yasak işlerin yapılması.
 • Halk: İhramdan çıkış için saçların dipten kesilmesi.
 • Harem: Mekke ve çevresindeki avlanma yasağı olan bölge. En yakın sınır Tenim'dir.
 • Hıll: Harem ile mikat arası.
 • İhram: Normal zamanda helâl olan davranışların bırakılması. Aynı zamanda bu amaçla giyilen iki parçadan oluşan giysi.
 • İstilam: Her şavtta Haceri Esved'i selamlama.
 • İzar ve ridâ: İhram giysisi. Alt parçaya izar, üst parçaya rida denir ve beyazdır.
 • Kurban günleri: Zilhicce'nin 10., 11. ve 12. günleri. Bunlara Mina Günleri de denir.
 • Mîkāt: İhramsız geçilemeyecek sınırlara verilen addır. Zülhuleyfe, Cuhfe, Zatı Irk, Karn ve Yelemlem olarak beş noktadır.
 • Mutemir: Umre ziyaretini yapan kişi, umreci
 • Taksîr: İhramdan çıkış için saçların kısaltılması.
 • Tavâf: Kâbe etrafında yedi kere dönmek.
 • Say: Mescid-i Haram'ın doğusundaki Safa ile Merve tepeleri arasında dört gidiş üç gelişle yapılan şavt.
 • Şavt: Tavaftaki her bir dönüş.
 • Umreci: Umre ziyaretini yapan kişi, mutemir

Umrenin yapılışı değiştir

Umre yapmak isteyen bir kimse soyunur, hac bahsinde belirttiğimiz gibi temizlenir ve şöyle söyler:

"Allah'ım, ben umre yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle." Sonra telbiye okur. İşte umrenin ihramı budur. Mekke'ye girdiğinde Beytullah'ı tavaf eder, sonra Safa ile Merve arasında yedi defa sa'y eder. Sonra saçım tıraş eder veya kısaltır. Bunları yapanların umreleri tamamlanmış olur.

Yasaklar değiştir

Hac ve umrede yapılması yasak işleri yapmaya cinayet denir. Her yasağın cezası vardır.

 • Umreyi bozan, kaza ve kurban gerektiren yasaklar: Cinsel ilişki, cünüp olarak tavaf etmek, ihram noktasını ihramsız geçmek, say'i terk etmek.
 • Sadaka gerektiren cinayetler: İhramlıyken koku sürünmek, tıraş olmak, başı örtmek, abdestsizlik, şavtları eksik yapmak, haşere öldürmek, tırnak kesmek, kıl koparmak.
 • Bedel gerektiren cinayetler: İhramlıyken avlanmak, yasak hayvanları yaralamak, yumurtasını almak, harem bölgesinde bitkileri koparmak kesmek.

Ayrıca bakınız değiştir