İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi. ya da kısa adıyla İGEME Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel amacı ile 1960 yılında kurulmuş ve 2011 yılına kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermiş bir kamu kuruluşudur. 2011 yılında yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname ile İGEME tüzel kişiliği lağvedilmiş ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birlikte Ekonomi Bakanlığına devredilmiştir.

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
İGEME
Igeme logo.jpg
Kuruluş 1960
Kapanış 2011
Tür Kamu Kurumu
Merkez Ankara
Resmî site http://www.igeme.gov.tr/

EtkinlikleriDüzenle

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yürüterek ihracatçılarımızın dış pazarlardaki paylarını artırmalarına yardımcı olmak üzere eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iş çevrelerine ticari enformasyon sağlayarak, ihracatımızın ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine, nitel ve nicel olarak geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

İGEME; bu etkinlikler doğrultusunda ihracatçıya ve ihraç potansiyeli olan kuruluşlara ihracat yapabilmeleri ve ihraç kapasitelerini artırabilmeleri için gerekli bilgileri sağlamak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, dış ticaretle ilgili kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, merkezin yurt içi çalışma alanını oluşturmuştur.

Bu anlamda çeşitli eğitim çalışmaları yapılmış, fuarlar düzenlenmiş, fuarlara katılım sağlanmış, çeşitli yayınlarla etkinlikler desteklenmiştir. Ürün - pazar araştırmalarının yapıldığı, çeşitli istatistiklerin oluşturulduğu İGEME'de firma veri bankası sayesinde Türkiye'deki ihracatçı firmaların, KOBİ web sitelerinin, yabancı firmaların ve sektörel şirket adreslerinin kayıtları, yararlanmak isteyen girişimcilere açık olmuştur. Ayrıca İGEME iş fırsatları konusunda ticaretle uğraşanlara rehberlik yaparak, kurumun kimliğini pekiştirmiştir.

KütüphaneDüzenle

1973 yılında kurulan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Kütüphanesi, 8.059 kitap ve rapor, 200 yerli ve yabancı süreli yayın, 72 yerli ve yabancı istatistik ve rapor, 92 rehber, 96 CD, 16 elektronik veritabanı, 90 sözlük ve 3 atlas bulundurmaktaydı. Kurulduğu tarih olan 1960 tan bu yana İGEME de üretilen 1.000 i aşkın araştırma raporu, rehber, ülke ve ürün profilleri de kütüphanede hizmete sunulmuştu.

Ürün ve pazar araştırmalarıDüzenle

İGEME, aşağıdaki başlıklar altında ürün ve pazar araştırmaları yaparak ticaret hizmetine sundu:

  • "Ülke Masaları" kapsamında ülkelerle ilgili detaylı ticari bilgiler
  • Sektör Raporları
  • Özel araştırma raporları
  • Yerinde pazar araştırmaları
  • Ticari bilgi kaynakları rehberi
  • Uluslararası iş kültürü

KaynakçaDüzenle