Yehova

Yahudilik ve Hristiyanlıkta Tanrı'nın kişisel adı
(Yhvh sayfasından yönlendirildi)

Yahve ("YHWH"), Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarında tek; zıddı, benzeri ve ortağı olmayan yaratıcıdır. Bu ad Kitab-ı Mukaddes'te (Yahudi kutsal metinlerini içeren Eski Ahit ile incilleri, Elçilerin İşleri'ni, mektupları ve Vahiy adlı bir bölümü içeren Yeni Ahit) takriben 7000 defa geçmektedir. Bilhassa Yahudilerin ve Yehova'nın Şahitleri'nin, tek olduğuna inanılan Tanrı'ya hitap etmek için kullandıkları bir addır.

Kelime anlamı olarak "O, olmasına neden olur" anlamına gelir. Bu ifadenin iki anlamı vardır:

  • Her şeyi yaratan O'dur.
  • Ne olması gerekiyorsa o olur.

Bu kelimenin bazen Yahveh diye de söylenir. Tevrat, İşaya 42:8'de anlatılana göre:

« Yaratıcı: Ben Yehova'yım ve bu benim ismim. Hakkım olan onuru bir başkasına, bana sunulan övgüleri oyma putlara bırakmayacağım. »

Yahve'nin ismi geçen dinlerDüzenle

YahudilikDüzenle

Yahudilikte üstte anlatıldığı gibi "Her şeyi yaratan O'dur" ve Tanrı'nın ismidir.

HristiyanlıkDüzenle

Yeni Ahit'te Yahve adı bazen Tanrı kelimesinin yerine kullanılır.[1]

İslamDüzenle

Bilindiği gibi Arapça ve İbranice kardeş Samî dillerdir. Bazı araştırmacılar tarafından kuvvetli bir ihtimalle "Yahve" kelimesinin Arapçadaki "Ya Huve" anlamını ifade ettiği ileri

sürülmüştür.[2]

KaynakçaDüzenle