Aşağıdaki grafikler IPA'nın, Vikipedi maddelerinde Modern ve Kutsal İbranice telaffuzlarını temsil etme şeklini göstermektedir. Modern İbranice'nin İsrail'de, hem Oryantal hem de Oryantal olmayan telaffuzları olduğundan, bazı harfler konuşmacının geçmişine bağlı olarak farklı şekillerde yazılabilir. İbranice'nin seslerine, daha kapsamlı bir bakış için Modern İbranice fonolojisine [en] bakın.

Ünsüzler
IPA Kutsal IPA Modern Harf(ler) Romanizasyon İngilizce yaklaşımı
b בּ‎ (Beť dǝgušah) b bet
d דּ‎ (Daleť dǝgušah) d dark
ð d ד‎ (Ďaleť rafah) ď, dh, d this
f פ ף‎ (Fei rafah) f veya fool
ɡ גּ‎ (Gimel dǝgušah) g go
ɣ ɡ ג‎ (Ǧimel rafah) ǧ, gh, g go
h ה‎ (Hei) h hen
ħ[1] χ ח‎ (Ḥeť) veya ch İngilizce karşılığı yok; hen gibi fakat gırtlaktan okunmayan şekliyle
j י‎ (Yoď) y yes
k כּ‎ (Kaf dǝgušah)
k skin
l ל‎ (Lameď) l left
m מ ם‎ (Mem) m man
n נ ן‎ (Nun) n no
p פּ‎ (Pei dǝgušah) p spin
q[1] k ק‎ (Qof) q veya k k, skindeki sese eşdeğerdir. q'nun İngilizce karşılığı yoktur; cup gibi fakat dil daha geridedir
r[2] ʁ ר‎ (Reš) r

Bazen run veya Fransızca rouge

s ס‎ (Samekh)
שׂ‎ (Sin smalit)
s see
ts[3] צ ץ‎ (Ṣadi) ṣ, ts (or tz) cats
ʃ שׁ‎ (Šin Yemanit) š or sh she
t תּ‎ (Taw) t sting
t ט‎ (Ṭeť) ṭ, t sting
θ t ת‎ (Ťaw) ť, th, t thing
v ב‎ (Veť rafah)
v voice
w v ו‎ (Vav) v vote
x χ כ ך‎ (Ǩaf rafah) ǩ veya ch/kh İskoççadaki benzeri loch
z ז‎ (Zayin) z zoo
ʕ[1] ʔ ע‎ (Ayin) ʿ or ' İngilizce eşdeğeri yoktur; ancak ses non-Oryantal İbraniceyle aşağıdaki sese birleştirilmiştir
ʔ א‎ (Alef)
ʾ or ' uh-(ʔ)oh


Marjinal sesler (harf çevirisi ve alıntı sözcükler kullanılır)
IPA Harf(ler) Romanizasyon İngilizce
[3] ג׳‎ (Gimel with gereš) ǧ or j joy
ŋ נג‎ (Nunen:Gimel) ng ring
ʒ ז׳‎ (Zayin ile geresh) ž beige
[3] צ׳ ץ׳‎ (Ṣadi ile geresh) č or ch chair
θ ת׳‎ (Tav ile geresh) th thing
ð ד׳‎ (Dalet ile geresh) th the
w וו‎ (çift Vav) w we
Ünlüler
IPA Kutsal IPA Modern Harf(ler) Romanizasyon İngilizce yaklaşımı
a  (Patač) a father
e (en:Zeire) e bed
ɛ e  (Segol) ɛ, e bed
ə e  (Şva) ǝ, e bed
i י(Hiriq-Yud), (Hiriq) i see
o ֹ‎ (aloneHolam), וֹ‎ (with any mater lectionis) o story
ɔ o ָ‎  (Kamatz katan) ɔ, o story
a ָ‎ (Kamatz) ɔ, a father
u וּ‎ (Vav with shuruk), (Kubutz) u boot


İkili ünlü(ler)
IPA Harf(ler) Romanizasyon İngilizce yaklaşımı
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. י (Segol-Yud), (Zeire) ei day
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. י (Patach-Yud), ָי‎ (Kamatz-Yud) ai why
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. וֹי‎ (Vav with holam male-Yud) oi boy
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. וּי‎ (Vav with shuruq-Yud) ui two years
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. (rare) או‎ (Alef-Vav) ao cow
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. (rare) יוּ‎ (Yud-Vav with shuruk) yu cute
Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. (rare) יְ(Hiriq-Yud with Shva Nach)
i.e. "נִיְלֵן‎" Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin..
iy like see


Other symbols
IPA Explanation
ˈ Primary stress (placed before the stressed syllable): אֹכֶל‎ ('food') Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.., אוֹכֵל‏‎ ('eating' [participle]) Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin..
ˌ Secondary stress, e.g. הַאֻמְנָם?‎ ('oh, really?') Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin..
ː Long vowels (in Tiberian Hebrew) can be transcribed using the IPA gemination sign Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin..: the word for "hand" would be יָדLua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. in absolute state and יַד־Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. in construct state.[4] Indicating normative consonant gemination uses a double consonant: גַּנָּב‎ ('a thief') Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. not Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin..
  1. ^ a b c Modern İsrail İbranicesinde, Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. have merged with Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. respectively, but Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. are still distinguished by Oryantal İbranice speakers.
  2. ^ The sound is uvular for most speakers, but a few speakers, mostly Orientals and some news broadcasters, retain an alveolar pronunciation: [r]~[ɾ].
  3. ^ a b c Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. are officially written with a tie-bar in the IPA Lua hatası 23 satırında Modül:Dil: Girilen dil kodu veritabanında bulunamadı. Lütfen Modül:Dil/veri'yi kontrol edin.. respectively, but the tie-bar is here omitted for simplificity.
  4. ^ Vowel length and quality in Tiberian Hebrew is a matter of debate, and that is just one possible example.