Yeniçeri ağaları listesi

(Yeniçeri Ağaları listesi sayfasından yönlendirildi)

Yeniçeri Ağalar listesi, Yeniçeri Ocağı'nın en yüksek rütbeli idareci komutanlarının listesidir.

Yeniçeri Ağası


16. yüzyılDüzenle

İsim Başlama Ayrılma Ayrılma nedeni Notlar
Ferhâd Ağa 1515 1516 I. Selim'in kızı Beyhan Sultan ile evlenmesi.Rumeli valisi olma.
Kemâleddin Ağa ?
Mîr-i Alem Yâkub Ağa 7 Eylül 1515
Ayas Mehmed Ağa 1517 Eylül 1519 Anadolu valisi olma
Behrâm Ağa 1519 Rumeli valisi olma
Ahmed Ağa 1520 1521 Rumeli valisi olma
Bâlî Ağa 1521 1523
Şücâeddin Ağa 1523 5 Ekim 1526[1] Şehid olma
Kara Ahmed Ağa 1526 1529 I. Selim'in kızı Fatma Sultan ile evlenmesi.Beylerbeyi olma.
Mîrialem İsmail Ağa 1529 1531[2] Azledilme
Güzelce Rüstem Ağa Nisan/Mayıs 1531 1533/34[2] Beylerbeyi olma
Silahtar Cafer Ağa 1533/34 (1534/35)
Mîrialem Ali Ağa 1534/35 1540/41
Ferhâd Ağa 1540/41 1546 Kastamonu sancakbeyi olma
Semiz Ali Ağa 1546 1550 Rumeli valisi olma
Sinan Ağa 1550
Pertev Mehmed Ağa 1553 Rumeli valisi olma
Bostancıbaşı İskender Ağa 1553 1555 Vezir olma
Damad Ferhâd Ağa 1555 1558 Kastamonu valisi
Semiz Ahmed Ağa 10 Ocak 1558[3] 4 Ekim 1561[3] Rumeli valisi olma
Hasan Ağa 1561/62 1562/63 Paşa olma
Abdülkerim Ağa 1562/63 1563/64
Silahdar Mehmed Ağa 1563/64 1565/66
Müezzinzade Ali Ağa 1565/66 1567/68 Kaptan-i Derya olma
Cafer Ağa 1567/68 1569[4] Azil
Siyâvuş Ağa 1569 1569/70 Azil
Çerkeş Mustafa Ağa 1569/70 1575/76
Ciğalazâde Sinan Ağa 1569/70 1579 Paşa olma
Cerrah Mehmed Ağa 1579 1581 Vezir olma
İbrahim Ağa 1581 Paşa olma
Arnavut Ferhâd Ağa 1581 1582 Azil
Payzen Yusuf Ağa 1582 1584
Ayas Paşazade Mustafa Ağa 1584 1585
Maraş Mehmed Ağa 1585 1586
Halil Ağa 1586
Ca'fer Ağa
Hızır Ağa 1590 Rumeli valisi olma
Saatçi Hasan Ağa Kasım 1590 Ocak 1591 Rumeli Valisi olma
Mehmed Ağa Şubat 1591 1591 Anadolu Valisi olma
Silahdar Bosnalı Halil Ağa 1591 1591 Paşa olma
Sinan Paşazade Mehmed Ağa 1591 Rumli valisi olma
Yemişçi Hasan Ağa Haziran/Temmuz 1592 1593/94 1. kez
Satırcı Mehmed Ağa 1592 1594 Rumeli valisi olma
Güzelce Mahmud Ağa Haziran 1594 1594 Kars valisi olma
Mustafa Ağa 1594 Ocak 1595 Bosna Valisi olma
Harami Ali Ağa, 1595 1595
Velî Ağa Ocak 1595 Aralık 1596[5] Rumeli valisi olma
Yemişçi Hasan Ağa 1595 1595/96 Azil 2. kez
Tırnakçı Hasan Ağa 1595/96 Ekim 1597
Sarıkçı Mustafa Ağa 1597 1597 Azil
Lala Mehmed Paşazade Mustafa Ağa 1597 Eylül/Ekim 1602 Vezir olma

17. yüzyılDüzenle

İsim Başlama Ayrılma Ayrılma nedeni Notlar
Deli Ferhâd Ağa Ocak 1603 Mayıs/Haziran 1603 Şam beylerbeyi olma
Nakkaş Hasan Ağa 1604 17 Aralık 1604[6] Rumeli beylerbeyi olma
Kasım Ağa Nisan/Mayıs 1602 l603/04
İmrahor Türk Ahmed Ağa 1603/04
Hasan Ağa 1603/1604 1606/07 Paşa olma Tırnakçı kardeşi
Maryol Hüseyin Ağa 1606/07 1607 Rumeli valisi olma
Damat Halil Ağa Temmuz 1607 1608/09 Kaptan-ı Derya olma
İmrahor İbrahim Ağa 1608/09 l6lO
Dırakî Mehmed Ağa 1610 1612
Mîrialem İsmail Ağa 1612 1613 Azil
Süklün Mustâfa Ağa 1613 1613 Azil İlk ocaktan yetişme
Ahmed Ağa 1613 1614 Vezir olma
Muslu Ağa 1614 1616 Revan Kuşatması esnasında öldü
Nişancı Ahmed Ağa 1616 1616 Mısır valisi olma Ocaktan yetişme
Ali Ağa 1615 1616 Bosna valisi olma Nişancı Ahmed Ağa damadı
Ohrili Hüseyin Ağa 1616 1617 Vezir olma
Mustafa Ağa 1617 1617 Bağdat'ta şehid oldu
Hüseyin Ağa 1617 1617 Azil Musli Ağa damadı
Mustafa Ağa 1617 1618 Azil Hocazade damadı
İmrahor Hamidi Mustafa Ağa 1618 1619 Mısır valisi olma
Yusuf Ağa 1619 1620 Azil
Niğdeli Mustafa Ağa 1620 1621 Kaptan-ı Derya olma
Ali Ağa 1621 1621
Kara Ali Ağa 1621 19 Mayıs 1622 Yeniçeri İsyanı'nda şehit edildi.
Derviş Ağa 1622 1623 Budin Valisi olma
Bayram Ağa 1623 Turnacılığa indirilme 1. kez
Kara Mustafa Ağa Ağustos/Eylül 1624 Mısır valisi olma
Bayram Ağa Ağustos/Eylül 1624 1624 Kubbe veziri olma 2. kez
Hüsrev Ağa 1624 1626/27 Vezir olma
Bostancıbaşı Mustafa Ağa 1626/27 1627/28 Şam Valisi olma
Demirkazik Halil Ağa 1627/28 1628/29 Azil
Mostarlı Mustafa Ağa 1628/29 1628/29 Şam Valisi olma
Sofu Mehmed Ağa 1629/30 Budin Valisi olma Doğancı
Hacı Eyvad Süleyman Ağa 1629/30 1631 Azil
Hasan Ağa (Halife Hasan) 25 Ekim 1631[7]. Mart 1632[7] İsyancılar tarafından öldürülme
Köse Mehmed Ağa Mart/Nisan 1632[7] 1633[7] Azil Ocaktan yetişme
Mehmed Ağa Aralık 1633 Mart 1634 Sipahi Ağası
Kemankeş Kara Mustafa Ağa Mart 1634 1635/36 Kaptan-ı Derya olma
Şahin Ağa 1635/1636 1637/38 Trablus valisi olma
Küçük Hasan Ağa 1337/38 Aralık 1638 Ocaktan yetişme
Rikâpdar Bıyıklı Mustafa Ağa Aralık 1638 Mart 1640
Silahdar Sivayuş Ağa Mart 1640 1641/42 Kaptan-ı Derya olma
Tekeli Mustafa Ağa 1641/42 Şubat 1642 Erzurum Valisi olma Ocaktan yetişme
Bektaş Ağa Şubat 1642 Haziran/Temmuz 1643 Ocaktan yetişme
Voynuk/Hezargıradi Ahmet Ağa Haziran 1643 Aralık 1643 Bosna Valisi olma
İmrahor Salih Ağa Aralık 1643 1644 Defterdar-ı Şık olma
Rikâpdar Şaban Ağa 1644 Haziran 1645 Maraş Valisi olma
Pirinçcizade Ahmet Ağa Haziran 1645 Ağustos 1445 Azil Ocaktan yetişme
Kara Musa Ağa Ağustos 1645 Defterdar olma
Debbag Mehmed Ağa Aralık 1645 Mayis/Haziran 1646
Hamamcı Mehmed Ağa Mayıs/Haziran 1646 Haziran/Temmuz Azil
Hamza Paşazade Mehmed Ağa Haziran/Temmuz 1646 Ağustos/Eylul 1646 azil
Haseki Küçük Çavuş Ahmed Ağa Ağustos/Eylül 1646 Mart 1648 Anadolu Beylerbeyi olma
Bostancıbaşı Cezayirli Mehmed Ağa Mart 1648 Mayıs 1648 Azil
Emir Mustafa Ağa Mayıs 1648 Ağustos 1648 Ocaktan yetişme
Karagöz Mehmed Ağa Ağustos 1648 Aralık 1648/Ocak 1649
Murad Ağa Aralık 1648/Ocak 1649 Haziran 1649 Sadrazam olma Ocaktan yetişme
Kara Çavuş Mustafa Ağa Haziran 1649 Ağustos/Eylül 1651 Ocaktan yetişme
Kara Hasanzade Hüseyin Ağa Ağustos/Eylül 1651 Ekim/Kasım 1651
Şa'bân Ağa Şubat/Mart 1652) Aralık 1653 Malatya mutasarrıfı olma
Süleyman Ken'an Ağa Aralık l653 Ağustos 1655 Vezir olma
Mehmed Ağa Ağustos 1655 Mart 1656 Azledilme[8]
Mehmed Ağa Mart 1656 Mart 1656 Şehid olma (üçüncü gün)
Çukadar Mehmed Ağa Mart 1656 Mayıs 1656 Vefat etme
Çukadar Çetrefilzâde Hüseyin Ağa Mayıs 1656 Ağustos/Eylül 1656 Vezir olma
Sührab Mehmed Ağa Ağustos/Eylül I656 Temmuz 1657 Vezir ve Sivas Valisi olma
Hoca Ali Ağa Temmuz 1657 Mart 1658
Tophaneli Mustafa Ağa Mart 1658 1658/50
Kundakçızâde Mustafa Ağa 1658/50 1661/62 Vezir olma
Salih Ağa 1661/62 Eylül 1664 Şam Valisi olma Köprülü kethüdası
Mustafa Ağa Eylül 1664 Ekim 1664 Paşa ve Sivas Valisi olma
Muharrem Ağa Ekim 1664 Mayıs/Haziran l665 Anadolu Valisi olma
Çavuşbaşı İbrahim Ağa Mayıs/Haziran l665 Mart 1667 Mısır Valisi olma
Uzun İbrahim Ağa Mart 1667 Mayıs 1669 Vezir olma Ocaktan yetişme
Abdurrahman Ağa Mayıs 1669 Haziran 1674 Bağdat Valisi olma
Kara Hasanzâde Mustafa Ağa Haziran 1674 1677 Azil
Çelebi İbrahim Ağa 1667 Haziran l679 Azil
Tekfurdağlı Mustafa Paşa Haziran l679 1683 Vezir olma 1. kez
Hacı Zülfikâr Ağa 1683 1686 Kubbe veziri olma
Çolak Hasan Ağa 1686 1687 Ocaktan yetişme
Tekfurdağlı Mustafa Paşa l687 Eylül 1687 Boğaz Muhafizi olma 2. kez
Harputlu Mustafa Ağa Eylül 1687 Şubat l688 Vefat etti
Müezzinzâde Hasan Ağa Şubat l688 Temmuz l688
Bostancıbaşı Mûsâ Ağa Temmuz l688 Aralık l688
Koca Mahmud Ağa Aralık l688 Ocak 1690 Azil Ocak ricalinden
Arabacı Ali Ağa Ocak 1690 Mayıs 1691)
Eğinli Mehmed Ağa Mayıs l691 Aralık 1691
Daltaban Mustafa Ağa Aralık 1691 1692 Babadağı muhafızı olma
Çelebi İsmail Paşa 1692 1692/93
Gürcü Abdullah Ağa 1692/93 1693/94 Bursa Valisi olma Murad Ağa ile becayiş
Murad Ağa 1693/95 Şubat/Mart 1695 Bursa Valiği'nden Gürcü Abdullah Ağa ile becayişle
Çelebi Yusuf Paşa Şubat/Mart 1695 Mayıs-Haziran l695 Vezirlikle birlikle ağa
Delibaltazâde Mahmud Ağa Mayıs-Haziran 1695 Eylül 1697[9] Zenta Muharebesi'nde ölüm
Kürt İbrahim Ağa Şubat l698 1700/01 Musul Valisi olma

18. yüzyılDüzenle

İsim Başlama Ayrılma Ayrılma_nedeni Notlar
Doğramacı Mehmed Ağa 1700/01 1701/02 Vezir olma
Dellak Ali Ağa 1701/02 Haziran/Temmuz 1702 Sipahiler Ağası
Arnavut Osman Ağa Haziran/Temmuz 1702 Temmuz/Ağustos 1702 Vezir olma
Hasan Ağa Temmuz/Ağustos 1702 Temmuz/Ağustos 1702
Çalık Ahmed Ağa Temmuz/Ağustos 1702 Kasim 1702
Çelebi Mehmed Ağa Kasım 1702 1. kez
Bosnali Hasan Ağa Temmuz 1704
İbrahim Ağa Temmuz 1704 Zağarcıbaşı
Koca Hasan Ağa Kasım 1704
Hüseyin Ağa Koz Ahmed Paşa kethüdası
Tortumlu İbrahim Ağa Subat 1705 Nisan 1705
Çelebi Mehmed Ağa Nisan 1705 Ekim 1706 2. kez
Arnavut Osman Ağa Ekim 1706 Mart 1707 Vefat etme
Balh Mehmed Ağa Mart 1707 Temmuz 1707
Kara Mustafa Ağa Temmuz 1707 Ekim 1710 Kul kethüdası. 1. kez
Gürcü Yusuf Ağa Ekim 1710 Kasım 1711 Sadrazam olma Temmuz/Ağustos 1711'de vezirlik verildi
Çelebi Mehmed Ağa Kasım 1711 Kasım 1712 3. kez
Kara Mustafa Ağa Kasım 1712 Mayıs 1713 2. kez
Deli Bekir Ağa Mayıs 1713 Eylül/Ekim 1713
Kürt Hasan Ağa Eylül/Ekim 1713 Eylül 1715
Darbune Ebûbekir Ağa Eylül 1715 1716
Hasan Ağa 1715 Mart/Nisan 1717 Kul kethüdası
Mehmed Ağa Mart-Nisan 1717 Ocak 1718 1. kez
Hacı Mustafa Ağa, Ocak 1718
Muhsinzâde Abdullah Ağa Nisan/Mayıs 1719 Sedaret kethüdası. 1. kez
Mehmed Ağa Nisan/Mayıs 1719 Ocak 1724 Vefat etme 2. kez
Hasan Ağa Ocak 1724 Ekim 1730 Azil edilme
Saraç Mehmed Ağa Ekim 1730 Aralık 1730[10]. İdam edilme
Muhsinzâde Abdullah Paşa Aralık 1730 Ocak 1731 2. kez
Şahin Mehmed Paşa Ocak 1731 1731/32 İstanbul Kaymakamı olma
Köle İsmail Ağa Eylül 1731 1732 Rumeli valisi olma
Abdülbâkî Ağa 1732 Mart/Nisan 1733
Altıncı Mustafa Ağa Mart/Nisan 1733 Şubat 1735
Abdullah Ağa Şubat 1735 Temmuz 1738 Vefat etme 1737/38 vezirlik verilme
Karahisarî Hasan Ağa Temmuz 1738 23 Eylül 1743 Sadrazam olma 1739/40 vezirlik verilme Ağa Paşa
Yazıcızâde İbrahim Aga 23 Eylül 1743 Şubat 1746 Erzurum Valisi olma
Kürt İbrahim Paşa Şubat 1746 Şubat/Mart 1747 Azil edilme Aralık 1746/Ocak 1747 vezirlik verilme
Gülcü Mustafa Ağa Şubat/Mart 1747 Mart 1748 1. kez
Hacı Hasan Aga Mart 1748 Ocak 1750
Gülcü Mustafa Ağa Ocak 1750 Mayis 1750 Azil edilme 2. kez
Deli Emir Ahmed Aga Mayis 1750 Ocak 1751
Darbunezâde Nu'man Aga Ocak 1751 Temmuz 1751
Macar Hasan Aga Temmuz 1751 Haziran-Temmuz 1752
Sarı Mustafa Aga Haziran/Temmuz 1752 Şubat 1755 İstanbul Kaymakamı olma
Ahıskalı Mehmed Ağa Şubat 1755 1755/56 1. kez
Dibacızâde İbrahim Aga 1755/56 Eylul 1756 Nisan 1756'da İstanbul Kaymakamı olma
Çelebi Mehmed Aga Eylul 1756 Nisan 1758 Kasim 1757'da Vezirlik verilme
Vefalı Mehmed Aga Nisan 1758 Eylül 1758
Ahıskalı Mehmed Ağa Eylül 1758 2. kez. Eylul 759'da vezirlik verilme
Kapıkıran Mehmed Aga Mayıs 1761 1. kez
Mahmud Aga Mayıs 1761 Mayıs 1762
Nişli Mehmed Aga Mayıs 1762 Ekim-Kasım 1762
Ömer Aga Ekim-Kasım 1762 Haziran-Temmuz 1763 Azil edilme 1. kez
Hüseyin Hüsnî Aga Haziran-Temmuz 1763 Ocak 1765 Kaptan-i Derya olma
Yekçeşm Hüseyin Ağa Ocak 1765 Temmuz/Agustos 1765
Ömer Aga Temmuz/Agustos 1765 Temmuz 1766 Azil edilme 2. kez
Dursun Mehmed Aga Temmuz 1766 Eylul 1766 Kaptan-i Derya olma
Topaloğlu Osman Ağa Eylul 1766 Ağustos 1769
Ebras Süleyman Ağa Ağustos 1769 Mart 1770 Agalik ile birlikte Vezirlik verilme
Kapıkıran Mehmed Aga Mart 1770 Agustos 1770 2.kez
Kalafat Mehmed Ağa Ağustos 1770 Eylul/Ekim 1770 1. kez
Kapucu Süleyman Aga Eylul/Ekim 1770 8 Haziran 1772 Birlikte vezirlik verilme
Yeğen Mehmed Aga . 8 Haziran 1772 Eylül 1774) Sonra vezirlik verilme
İsmail Aga, Eylül 1774]] Sekbanbasi
Kırkbeş Mustafa Aga Şubat 1776
Tiryakı Ahmed Aga Şubat 1776 Temmuz/Ağustos 1776 Mayıs/Haziran 1776'da vezirlik verilme
Kalafat Mehmed Aga Temmuz/Ağustos 1776 Eylul 1778 Sadrazam olma 2. kez
İbrahim Aga Eylul 1778 Şubat-Mart 1779
Ebûbekir Ağa Şubat-Mart 1779 Nisan-Mayıs 1779)
Suleyman Aga Nisan-Mayıs 1779) Mart 1781 Zorluoğlu kethüdası
Ali Aga, Mart 1781 Temmuz/Agustos 1782
Mehmed Aga Temmuz/Agustos 1782 Eylul 1782 Kul kethudasi
Mehmed Aga Eylul 1782 Kasim 1783
Ebûbekir Aga Kasim 1783 1784
Mahmud Ağa 1784 Mart 1788 Gürcü Mehmed Paşa yeğeni
Kara Ahmed Aga Mart 1788 Eylul 1785 Vezirlik verilme
Pekmezci Mehmed Aga Eylul 1785 Şubat/Mart 1787 1. kez
Yusuf Ağa Şubat/Mart 1787 Ağustos/Eylül 1787
Hasan Ağa Ağustos/Eylül 1787 Şubat 1789 1. kez. Kasim 1787 Vezirlik verilme
Salih Ağa Şubat 1789 Nisan 1789 Azil edilme
Hasan Aga Nisan 1789 Mart/Nisan 1787 Istanbul Kaymakami olma 2. kez
Yahya Aga Mart/Nisan 1787 Ocak 1791
Pekmezci Mehmed Paşa Ocak 1791 Temmuz 1791 Azledilme 2. kez
Boşnak Süleyman Ağa Temmuz 1791 Ekim 1791 Azil edilme Vezirlikle birlikte atama
Arapzâde Ahmed Ağa Ekim 1791 Haziran/Temmuz 1792 Azledilme
Said Ağa Haziran/Temmuz 1792 Eylül 1792 Azledilme
Tokatlı Mustafa Ağa Ağustos/Eylül 1792 Kasım 1797 Azledilme
Eyüp Ağa Kasım 1797 Ekim/Kasım 1798 Azledilme
Vefalı Ömer Ağa Ekim/Kasım 1798 Ağustos 1802 Azledilme
Ahmed Ağa Ağustos 1802 Eylül 1802 Azledilme

19. yüzyılDüzenle

İsim Başlama Ayrılma Ayrılma nedeni Notlar
Seyyid Halil Ağa Eylül 1802 Haziran 1803 Azledilme
Tokatlı Mustafa Ağa Haziran 1803 19 Ağustos 1804 Azledilme 2. kez
İbrahim Hilmî Ağa 19 Ağustos 1804 14 Eylül 1806 Sadrazam olma Ağa iken vezirlik de verildi
Boşnak Osman Ağa 15 Eylül 1806 6 Kasım 1806 Yangına müdahale ederken vefat
Pehlivan Hüseyin Ağa 6 Kasım 1806 13 Eylül 1807 Silistre'de ayaklanan yeniçeriler tarafından öldürülme
Kasım Ağa Temmuz 1807 Vefat etme
İzmirli Halil Ağa Eylül 1807
Mehmed Ağa Eylül 1807 Vefat etme
Mustafa Ağa Kasım 1807
Mehmed Ağa Kasım 1807 Nisan 1808
Hacı Mehmed Ağa Nisan 1808 Haziran 1808
Vanlı Mustafa Ağa Haziran 1808
Selim Ağa Ağustos 1808 1809
Kazgancı Hasan Ağa 1809
Onuncu Sakıh Ağa
Mehmed Ağa 1812 Aralık 1812
Lazkiyeli Mehmed Ağa Aralık 1812
Yazıcı Mehmed Ağa Mart/Nisan 1815 Şehid edilme
Osman Ağa Mart/Nisan 1815 Mayıs/Haziran 1815
Halil Hamid Ağa Mayıs/Haziran 1815 Mart 1816
Süleyman Ağa Mart 1816
Mustafa Ağa Mayıs 1817
Hasan Ağa Mayıs 1817 1817 Azil
İsmail Ağa 1817 Aralık 1817 Azil
Ali Ağa Aralık 1817 Şubat/Mart 1823
Rusçuklu Hüseyin Ağa Şubat/Mart 1823 Ekim 1823 İstifa etme Vezirlik verildi
Hasan Ağa Ekim 1823
Şakir Ağa Şubat 1824
Ali Ağa Şubat 1824 Ağustos 1824
Süleyman Ağa Ağustos 1824 Ekim 1824
Ahmed Ağa Ekim 1824 Ocak 1825
Hasan Ağa Ocak 1825 Ağustos/Eylül 1825
Mehmed Cellaledin Ağa Ağustos/Eylül 1825 Mayıs 1826 Vaka-i Hayriye Son yeniçeri ağası.

Mayıs 1826'da "Yeniçeri Ocağı" Sultan II. Mahmud'un iradesiyle kaldırılıp Vaka-i Hayriye olayları ile imha edildi ve Aşakir-i Mansüre-i Muhammediye adlı yeni bir ordu teşkilatı kurulmaya başlandı.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Beçne Meydan Muharebesi İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Cilt II, S. 168
  2. ^ a b Kaytaz, F., OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN), Tarih Dergisi, Sayıː57, Sayfaː50, Yılː2013. URL:http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023022114 17 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-16
  3. ^ a b Emecen, F., Semiz Ahmed Paşa, İslam Ansiklopedisi, Ciltː36, Sayfaː494, Yılː2009. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=360494 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-13
  4. ^ Ak, M.,Siyavuş Paşa,Kanijeli., İslam Ansiklopedisi, Ciltː37, Sayfaː311, Yılː2009. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=370311&idno2=c370205#1 17 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-16
  5. ^ Afyoncu, E., Sokulluzade Hasan Paşa, İslam Ansiklopedisi, Ciltː37, Sayfaː367, Yılː2009. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d370367 16 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-16
  6. ^ Tanındı, Z., Nakkaş Hasan Paşa, İslam Ansiklopedisi, Ciltː32, Sayfaː329, Yılː2006. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=320329&idno2=c320241#2 16 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-15
  7. ^ a b c d Özçelik, T., Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı, History Studies Dergisi, Ciltː5, Sayıː1, Yılː2013. URL:http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/507/K%C3%96SE.pdf?sequence=1 24 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-13
  8. ^ Maden, F., YENİÇERİLİK-BEKTAŞİLİK İLİŞKİLERİ VE YENİÇERİ İSYANLARINDA BEKTAŞİLER, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayıː73, Sayfaː79, Yılː2015. URL:http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/1681 18 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-17
  9. ^ Özkan, S.,H., TÜRK TARİHİNEN KIRILMA NOKTASI: ZENTA FACİASI , Turkish Studies, Citː4/3, Sayfaː1788, YılːBahar 2009. URL:http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi16/%C3%B6zkanselimhilmi1219.pdf 20 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-19
  10. ^ Aydın, M., Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (bilig), Sayıː77, YılːBahar 2016. URL:http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1003-published.pdf 25 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-02-13

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle