Söhrab Mehmed Paşa

Söhrab (Sührab) Mehmed Paşa ; yeniçeri ağası, vezir ve beylerbeyi görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamıdır.

Boşnak asıllı olan Mehmed Paşa,[1] 1656 yılı Nisan ayı başında 1. Mîrâhur (has ahıra bakan en üst düzey görevli) görevine getirildikten sonra aynı yılın 13 Ekim'inde de yeniçeri ağalığı görevine getirildi. Bu göreviyle birlikte kendisine vezirlikte verilmiştir.[2] 19 Temmuz 1657'de de Sivas Eyaleti beylerbeyi olmuştur.[3] 17-19 Temmuz 1657 tarihlerindeki Çanakkale Deniz Muharebesi ile kurtarılan Bozcaada'nın korunmasıyla görevlendirilmiştir.[4] Kanije Kalesi 1660 yılında yaşanan yangında hasar görmüş kısa süre sonra da Kanije Eyaleti beylerbeyi olarak görülen Mehmed Paşa tarafından onarılmıştır.[5]

Zülkadriye Eyaletinin beylerbeyi olarak 1663 yılındaki Uyvar Seferine katılmıştır.[6] Aynı yıl Evliya Çelebi Sadrazam Fâzıl Ahmed Paşa'nın emirlerini getirdiğinde Mehmed Paşa Hersek'te bulunmakta olup aldığı emir üzerine Hersek sancağını koruduğu gibi Avusturyalılar üzerine de harekâtlarda bulunmuştur.[7]

1664 yılında Hersek sancakbeyi olarak görülen Mehmed Paşa,[8] 19 Kasım 1665 yılında Bosna Eyaleti beylerbeyi olmuş ve 27 Temmuz 1666'ya kadar bu görevde bulunmuştur. 22 Mayıs 1667'de Budin Eyaleti beylerbeyi olan Mehmed Paşa, 28 Ekim 1667'ye kadar bu görevini sürdürmüştür.[3] Bu görevinden sonra 1667 yılı içerisinde Uyvar Kalesi muhafızı, 1668 yılında da Uyvar Eyaleti beylerbeyi olmuştur. 1669 yılında görevinin başındayken, görevi ihmali nedeniyle idam edilmiştir.[6][9]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Kılıç, Orhan (2019). "Budin ve Tımışvar Eyaletlerinin Paşaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz". OTAM, 49. DergiPark. s. 215. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ekim 2022. 
  2. ^ Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.IV s.261 [1]
  3. ^ a b Gévay, Antal (1841). A' budai pasák. 24 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2022. 
  4. ^ "Köprülüler" (PDF). 12 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Ekim 2022. 
  5. ^ Dávid, Géza (2001). "Kanije". TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 24. İslam Ansiklopedisi. ss. 307,308. 22 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2022. 
  6. ^ a b Şimşirgil, Ahmet (1998). "Osmanlı İdaresinde Uyvar'ın Hazine Defterleri ve Bir Bütçe Örneği". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 12. DergiPark. s. 329. 25 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ekim 2022. 
  7. ^ Küçüktağ, Sibel (2013). "Evliya Çelebi Seyahatnâmesi' ne Göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Bazı Kaleler ve Diğer Kaynaklarla Mukayeseli İncelenmesi" (PDF). T.C. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı. openaccess.firat.edu.tr. s. 12. 24 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Ekim 2022. 
  8. ^ Erdoğru, M. Akif (2009). "Vesna Miović, Dubrovačka Republika U Spisima Osmanskih Sultana (Osmanlı Sultanlarına Ait Belgelerde Dubrovnik Cumhuriyeti)" (PDF). ERDEM-Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 55. www.akmb.gov.tr. s. 196. 14 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Ekim 2022. 
  9. ^ Kopčan, Vojtech (2012). "Uyvar". TDV İslam Ansiklopedisi. Cilt 42. İslam Ansiklopedisi. ss. 253,254. 22 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2022.