Nakkaş Hasan Paşa

Nakkaş Hasan Paşa ( ö. 1622), Osmanlı nakkaş, asker ve bürokrat.

Nakkaş Hasan Paşa
Ölüm 1622
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Meslek nakkaş, asker ve bürokrat.
Milliyet Türk
Dönem 17. yüzyıl
Nakkaş Hasan Paşa'nın Eyüp'te bulunan Türbesi.

YaşamıDeğiştir

Nakkaş Hasan Paşa’nın çocukluk ve gençlik yıllarına dair kaynaklarda pek bilgi yer almaz. Enderunda yetişmiş, devletin çeşitli kademelerinde görevler almıştır. 1603 yılında kapıcıbaşılık göreviyle Enderun'dan ayrıldı. Ardından Tophane nâzırı oldu, 1604'te yeniçeri ağalığına getirildi. Bu görevdeyken Macaristan seferine katıldı. 17 Aralık 1604'te İstanbul’a döndüğünde Rumeli beylerbeyiliğine getirilerek vezir unvanını aldı. 1606 yılında sadâret kaymakamlığı yaptıktan sonra 1607 yılında Kalenderoğlu'nun başlattığı isyanı bastırmak için ordu komutanı tayin edildi. Ancak isyanı bastıramamış, Osmanlı ordusunun da Kalenderoğlu'na yenilmesi üzerine beylerbeyliği görevinden istifa ederek emekli olmuş ancak kubbealtı vezirliği devam etmiştir. 1617-1618 yılları arasında Budin beylerbeyliği görevinde bulundu.

II. Osman döneminde önce dördüncü vezirliğe, ardından üçüncü vezirliğe yükseltilmiştir. Sultan III. Murad ve Sultan III. Mehmed dönemlerinde Minyatür, tezhip ve nakkaşlık alanında eğitim görmüş ve ünlü nakkaşlar arasına girmiştir. Nakkaş Osman ve Seyyid Lokman Aşuri devrinden sonra Osmanlı minyatür sanatına yeni bir yorum getirdiği çeşitli kaynaklarda dile getirilir. 1622 yılında ölmüştür.

Ölümünden önce mimar Dalgıç Ahmed Paşa tarafından inşa edilen Türbesi, Eyüpsultan semtinde, Zal Mahmut Paşa Caddesi üzerinde, Zal Mahmud Paşa Camii arkasındadır. Caddenin Eyüp camii Kebir yönünde, sağ kolda Kızıl Cami, sol kolda ise Afife Hatun Tekkesi yer alır. Köfeki taşından yapılan türbe kare planlı olup sekizgen bir kubbe ile örtülüdür. Yapının caddeye bakan cephesinde narin bir çeşme bulunur. Türbe içerisinde Nakkaş Hasan Paşa’nın sandukası dışında 11 sanduka daha bulunur. Türbe haziresinde 17. ve 19. yüzyıllara ait tarihi mezarlar vardır. Beylerbeyindeki Nakkaştepe adını Nakkaş Mustafa Paşadan almıştır. Evliya Çelebi, Nakkaş Paşa’nın Ortaköy’de bir yalısının Kuzguncuk’ta da bir bahçesi olduğunu yazar.

Dış bağlantılarDeğiştir

KaynakçaDeğiştir