Yemen İbranicesi

Yemen Yahudileri tarafından Tora ve ayinlerde kullanılan İbranice

Yemen İbranicesi (veya Temani İbranicesi) geleneksel olarak Yemen Yahudileri tarafından Tora ve ayinlerde kullanılan İbranice'nin telaffuz sistemidir. Yahudiler'e karşı saldırılara dönüşen İsrail karşıtı ayaklanmalar yüzünden bölgeden kaçan Yemen Yahudileri dillerini İsrail'e taşımış oldu.

Yahudi dilleri
Yemenli yaşlılar Osmanlı Filistini'nde Tora çalışırken (1906-1918)

Bazı bilim adamlarına göre bu dilin fonolojisi Yemen Arapçası'ndan etkilenmiştir. Diğer bazı bilim adamalarına ve Yemen hahamlarına göre ise Yemen İbranicesi'nin fonolojisi Yahudi Yemen Arapçası[1] 'ndan etkilenmiştir. Bu dil modern İbranice lehçelerinden çok antik İbranice'ye yakındır; özellikle Tiberya İbranicesi ve Mişna İbranicesi'ne benzer.

Tarihi değiştir

6 ila 11.yy'da Babil Yahudileri tarafından konuşulan İbraniceden türediği veya etkilendiği zannedilir. Eski Yemen İbranicesi ile yazılan el yazılarında sesli harf sistemi Tiberya İbranicesi'nkinden çok Babil İbranicesi'nin sistemine benzer.

Ayrıca bakınız değiştir