Yüzük parmağı

Yüzük parmağı insan elinde sağ el baz alındığında dördüncü parmaktır. Serçe parmak ile orta parmak arasında yer alır. Yüzük parmağının adı çiftlerin evlendiklerinde yüzüklerini sol ellerinin yüzük parmaklarına takmalarıdır. Bu geleneğin sebebi ise eski bir Latin Avrupa inancıdır. İnanca göre sol elin yüzük parmağında bulunan damarlardan biri kalp ile doğrudan bağlantılıdır.

Yüzük parmağı

Diğer dillerde kullanımı değiştir

Yüzük parmağı kavramı birçok Avrupa dilinde aynı biçimde kullanılmaktadır.

  1. Yüzük parmağı bazı dillerde adsız parmak olarak anılır;