Yükseliş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Vikimedya liste maddesi

Yükseliş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi: Veli Mahmud Paşa'dan Sokollu Mehmed Paşa'ya kadar yani 1453-1579 doneminde Osmanlı Sadrazamları listesidir. Yaklaşık 126 yılda 34 sadrazam vardır.

Sadrazam Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Zağanos Paşa 1453 1456
Veli Mahmud Paşa 1456 1466
Rum Mehmed Paşa 1466 1469
İshak Paşa 1469 1472
Veli Mahmud Paşa 1472 1474
Gedik Ahmed Paşa 1474 1476
Hoca Sinan Paşa 1476 1477
Karamanlı Mehmed Paşa 1477 1481
İshak Paşa 1481 1482
Koca Davut Paşa 1482 1497
Hersekli Ahmed Paşa 1497 1498
Çandarlı (2.) İbrahim Paşa 1498 1499
Mesih Paşa 1499 1501
Hadım Ali Paşa 1501 1503
Hersekli Ahmed Paşa 1503 1506
Hadım Ali Paşa 1506 1511
Hersekli Ahmed Paşa 1511 1511
Koca Mustafa Paşa 1511 1512
Hersekli Ahmed Paşa 1512 28 Kasım 1514
Dukakinoğlu Ahmed Paşa 18 Aralık 1514 Mart 1515
Hadım Sinan Paşa 18 Haziran 1515 23 Eylül 1515
Hersekli Ahmed Paşa 23 Eylül 1515 26 Nisan 1516
Hadım Sinan Paşa 26 Nisan 1516 22 Ocak 1517
Yunus Paşa 22 Ocak 1517 13 Eylül 1517
Pîrî Mehmed Paşa 25 Ocak 1518 27 Haziran 1523
Pargalı İbrahim Paşa 27 Haziran 1523 14 Mart 1536
Ayas Mehmed Paşa 14 Mart 1536 13 Temmuz 1539
Lütfi Paşa 13 Temmuz 1539 Nisan 1541
Hadım Süleyman Paşa Nisan 1541 28 Kasım 1544
Damat Rüstem Paşa 28 Kasım 1544 6 Ekim 1553
Kara Ahmed Paşa 6 Ekim 1553 29 Eylül 1555
Damat Rüstem Paşa 29 Eylül 1555 10 Temmuz 1561
Semiz Ali Paşa 10 Temmuz 1561 28 Haziran 1565
Sokollu Mehmed Paşa 28 Haziran 1565 12 Ekim 1579

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir