Gerileme dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Vikimedya liste maddesi

Gerileme Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi, Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa'dan Muhsinzade Mehmed Paşa'ya kadar, yani 1697-1773 yılları arasında görev yapmıș Osmanlı Sadrazamlarının, sadaret başlangıç tarihine göre sıralı listesidir.

Sadrazam Görev Başlangıcı Görev Bitişi
Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa 17 Eylül 1697 4 Eylül 1702
Daltaban Mustafa Paşa 4 Eylül 1702 24 Ocak 1703
Rami Mehmed Paşa 25 Ocak 1703 22 Ağustos 1703
Kavanoz Ahmed Paşa 22 Ağustos 1703 16 Kasım 1703
Damat Hasan Paşa 18 Kasım 1703 28 Eylül 1704
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa Ekim 1704 25 Aralık 1704
Baltacı Mehmed Paşa 25 Aralık 1704 3 Mayıs 1706
Damat Çorlulu Ali Paşa 3 Mayıs 1706 15 Haziran 1710
Köprülüzade Damat Numan Paşa 16 Haziran 1710 17 Ağustos 1710
Baltacı Mehmed Paşa 18 Ağustos 1710 20 Kasım 1711
Gürcü Ağa Yusuf Paşa 20 Kasım 1711 11 Kasım 1712
Silahdar Süleyman Paşa 12 Kasım 1712 6 Nisan 1713
Hoca İbrahim Paşa 6 Nisan 1713 7 Nisan 1713
Silahdar Damat Ali Paşa 27 Nisan 1713 5 Ağustos 1716
Hacı Halil Paşa 21 Ağustos 1716 Ekim 1717
Nişancı Mehmed Paşa Ekim 1717 9 Mayıs 1718
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 9 Mayıs 1718 16 Ekim 1730
Silahdar Damat Mehmed Paşa 16 Ekim 1730 23 Ocak 1731
Kabakulak İbrahim Paşa 23 Ocak 1731 11 Eylül 1731
Topal Osman Paşa 21 Eylül 1731 12 Mart 1732
Hekimoğlu Ali Paşa 12 Mart 1732 14 Temmuz 1735
Gürcü İsmail Paşa 14 Temmuz 1735 25 Aralık 1735
Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa 10 Ocak 1736 5 Ağustos 1737
Muhsinzade Abdullah Paşa 6 Ağustos 1737 19 Aralık 1737
Yeğen Mehmed Paşa 3 Aralık 1737 23 Mart 1739
Hacı İvazzade Mehmed Paşa 17 Mart 1739 23 Haziran 1740
Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa 22 Temmuz 1740 7 Nisan 1742
Hekimoğlu Ali Paşa 21 Nisan 1742 4 Ekim 1742
Seyyid Hasan Paşa 4 Ekim 1742 10 Ağustos 1746
Tiryaki Hacı Mehmed Paşa 11 Ağustos 1746 24 Ağustos 1747
Seyyid Abdullah Paşa 24 Ağustos 1747 2 Ocak 1750
Divitdar Mehmed Emin Paşa 9 Ocak 1750 1 Temmuz 1752
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa 1 Temmuz 1752 16 Şubat 1755
Hekimoğlu Ali Paşa 16 Şubat 1755 19 Mayıs 1755
Naili Abdullah Paşa 19 Mayıs 1755 24 Ağustos 1755
Silahdar Bıyıklı Ali Paşa 24 Ağustos 1755 23 Ekim 1755
Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa 25 Ekim 1755 1 Nisan 1756
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa 30 Nisan 1756 3 Aralık 1756
Koca Mehmed Ragıp Paşa 12 Ocak 1757 8 Nisan 1763
Tevkii Hamza Hamit Paşa 11 Nisan 1763 29 Eylül 1763
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa 29 Eylül 1763 30 Mart 1765
Muhsinzade Mehmed Paşa 30 Mart 1765 7 Ağustos 1768
Silahdar Mahir Hamza Paşa 7 Ağustos 1768 20 Ekim 1768
Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa Ekim 1768 12 Ağustos 1769
Moldovancı Ali Paşa 12 Ağustos 1769 12 Aralık 1769
İvazzade Halil Paşa 13 Aralık 1769 25 Aralık 1770
Silahdar Mehmed Paşa 25 Aralık 1770 11 Aralık 1771
Muhsinzade Mehmed Paşa 11 Aralık 1771 6 Ağustos 1773

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir