Dağılma dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Vikimedya liste maddesi

Dağılma dönemi Osmanlı sadrazamları listesi Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa'dan Ahmed Tevfik Paşa'ya kadar, yani 1773-1922 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre sıralanmış Osmanlı Sadrazamları listesidir

Liste değiştir

Sadrazam Görev Başlangıcı Görev Bitişi Padişah
İzzet Mehmed Paşa 11 Ağustos 1773 7 Temmuz 1775  
I. Abdulhamid
Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa 7 Temmuz 1775 5 Ocak 1777
Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa 5 Ocak 1777 1 Eylül 1778
Kalafat Mehmed Paşa 1 Eylül 1778 22 Ağustos 1779
Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa 22 Ağustos 1779 20 Şubat 1781
İzzet Mehmed Paşa 20 Şubat 1781 25 Ağustos 1782
Yeğen Seyyid Mehmed Paşa 25 Ağustos 1782 31 Aralık 1782
Halil Hamid Paşa 31 Aralık 1782 30 Nisan 1785
Hazinedar Şahin Ali Paşa 30 Nisan 1785 25 Ocak 1786
Koca Yusuf Paşa 25 Ocak 1786 28 Mayıs 1789  
I. Abdulhamid
 
III. Selim
Kethüda Hasan Paşa 28 Mayıs 1789 2 Ocak 1790
Cezayirli Gazi Hasan Paşa 2 Ocak 1790 30 Mart 1790
Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa 16 Nisan 1790 12 Şubat 1791
Koca Yusuf Paşa 12 Şubat 1791 4 Mayıs 1792
Damat Melek Mehmed Paşa 4 Mayıs 1792 21 Ekim 1794
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa 21 Ekim 1794 23 Ekim 1798
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa 23 Ekim 1798 24 Haziran 1805
Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa 24 Eylül 1805 13 Ekim 1806
İbrahim Hilmi Paşa 13 Ekim 1806 3 Haziran 1807
Çelebi Mustafa Paşa 3 Haziran 1807 29 Temmuz 1808
 

IV.Mustafa
Alemdar Mustafa Paşa 29 Temmuz 1808 15 Kasım 1808
 

II.Mahmud
Çavuşbaşı Memiş Paşa 15 Kasım 1808 1 Ocak 1809
Çarhacı Ali Paşa 1 Ocak 1809 Mart 1809
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa Mart 1809 10 Nisan 1811
Laz Aziz Ahmed Paşa 10 Nisan 1811 5 Eylül 1812
Hurşid Ahmed Paşa 5 Eylül 1812 30 Mart 1815
Mehmed Emin Rauf Paşa 30 Mart 1815 6 Ocak 1818
Burdurlu Derviş Mehmed Paşa 6 Ocak 1818 5 Ocak 1820
Ispartalı Seyyid Ali Paşa 5 Ocak 1820 21 Nisan 1821
Benderli Ali Paşa 21 Nisan 1821 30 Nisan 1821
Hacı Salih Paşa 30 Nisan 1821 11 Kasım 1822
Deli Abdullah Paşa 11 Kasım 1822 4 Mart 1823
Silahdar Ali Paşa 4 Mart 1823 Aralık 1823
Mehmed Said Galip Paşa Aralık 1823 15 Eylül 1824
Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa 15 Eylül 1824 26 Ekim 1828
Topal İzzet Mehmed Paşa 26 Ekim 1828 28 Ocak 1829
Reşid Mehmed Paşa 28 Ocak 1829 17 Şubat 1833
Mehmed Emin Rauf Paşa 17 Şubat 1833 8 Temmuz 1839
Koca Hüsrev Mehmed Paşa 8 Temmuz 1839 29 Mayıs 1841  
Abdülmecid
Mehmed Emin Rauf Paşa 29 Mayıs 1841 7 Ekim 1841
Topal İzzet Mehmed Paşa 7 Ekim 1841 3 Eylül 1842
Mehmed Emin Rauf Paşa 3 Eylül 1842 31 Temmuz 1846
Koca Mustafa Reşid Paşa 31 Temmuz 1846 28 Nisan 1848
İbrahim Sarim Paşa 28 Nisan 1848 13 Ağustos 1848
Koca Mustafa Reşid Paşa 13 Ağustos 1848 27 Ocak 1852
Mehmed Emin Rauf Paşa 27 Ocak 1852 7 Mart 1852
Koca Mustafa Reşid Paşa 7 Mart 1852 7 Ağustos 1852
Mehmed Emin Âli Paşa 7 Ağustos 1852 4 Ekim 1852
Damat Mehmed Ali Paşa 4 Ekim 1852 14 Mayıs 1853
Mustafa Naili Paşa 14 Mayıs 1853 30 Mayıs 1854
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 30 Mayıs 1854 24 Kasım 1854
Koca Mustafa Reşid Paşa 24 Kasım 1854 4 Mayıs 1855
Mehmed Emin Âli Paşa 4 Mayıs 1855 1 Aralık 1856
Koca Mustafa Reşid Paşa 1 Aralık 1856 2 Ağustos 1857
Mustafa Naili Paşa 2 Ağustos 1857 23 Ekim 1857
Koca Mustafa Reşid Paşa 23 Ekim 1857 7 Ocak 1858
Mehmed Emin Âli Paşa 7 Ocak 1858 8 Ekim 1859
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 8 Ekim 1859 24 Aralık 1859
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa 24 Aralık 1859 27 Mayıs 1860
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 27 Mayıs 1860 6 Ağustos 1861
Mehmed Emin Âli Paşa 6 Ağustos 1861 22 Kasım 1861
Keçecizade Fuat Paşa 22 Kasım 1861 6 Ocak 1863
 

Abdülaziz
Yusuf Kâmil Paşa 6 Ocak 1863 3 Haziran 1863
Keçecizade Fuat Paşa 3 Haziran 1863 5 Haziran 1866
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa 5 Haziran 1866 11 Şubat 1867
Mehmed Emin Âli Paşa 11 Şubat 1867 7 Eylül 1871
Mahmud Nedim Paşa 7 Eylül 1871 31 Temmuz 1872
Mithat Paşa 31 Temmuz 1872 19 Ekim 1872
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa 19 Ekim 1872 15 Mart 1873
Ahmed Esad Paşa 15 Mart 1873 15 Nisan 1873
Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa 15 Nisan 1873 14 Şubat 1874
Hüseyin Avni Paşa 14 Şubat 1874 25 Nisan 1875
Ahmed Esad Paşa 26 Nisan 1875 26 Ağustos 1875
Mahmud Nedim Paşa 26 Ağustos 1875 12 Mayıs 1876
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa 12 Mayıs 1876 19 Aralık 1876
 
V. Murad
 
II. Abdülhamid
Mithat Paşa 19 Aralık 1876 5 Şubat 1877
İbrahim Edhem Paşa 5 Şubat 1877 11 Ocak 1878
Ahmed Hamdi Paşa 11 Ocak 1878 4 Şubat 1878
Ahmed Vefik Paşa 4 Şubat 1878 18 Nisan 1878
Mehmed Sadık Paşa 18 Nisan 1878 28 Mayıs 1878
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa 28 Mayıs 1878 4 Haziran 1878
Mehmed Esad Safvet Paşa 4 Haziran 1878 4 Aralık 1878
Tunuslu Hayreddin Paşa 4 Aralık 1878 28 Temmuz 1879
Ahmed Arifi Paşa 28 Temmuz 1879 18 Ekim 1879
Mehmed Said Paşa 18 Ekim 1879 9 Haziran 1880
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa 9 Haziran 1880 12 Eylül 1880
Mehmed Said Paşa 12 Eylül 1880 2 Mayıs 1882
Abdurrahman Nureddin Paşa 2 Mayıs 1882 12 Temmuz 1882
Mehmed Said Paşa 12 Temmuz 1882 30 Kasım 1882
Ahmed Vefik Paşa 1 Aralık 1882 3 Aralık 1882
Mehmed Said Paşa 3 Aralık 1882 25 Eylül 1885
Kâmil Paşa 25 Eylül 1885 4 Eylül 1891
Ahmed Cevad Paşa 4 Eylül 1891 9 Haziran 1895
Mehmed Said Paşa 9 Haziran 1895 2 Ekim 1895
Kâmil Paşa 2 Ekim 1895 7 Kasım 1895
Halil Rifat Paşa 7 Kasım 1895 9 Kasım 1901
Mehmed Said Paşa 9 Kasım 1901 15 Ocak 1903
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa 15 Ocak 1903 22 Temmuz 1908
Mehmed Said Paşa 22 Temmuz 1908 6 Ağustos 1908
Kâmil Paşa 6 Ağustos 1908 14 Şubat 1909
Hüseyin Hilmi Paşa 14 Şubat 1909 13 Nisan 1909
Ahmed Tevfik Paşa 13 Nisan 1909 5 Mayıs 1909
 
V. Mehmed
Hüseyin Hilmi Paşa 5 Mayıs 1909 12 Ocak 1910
İbrahim Hakkı Paşa 12 Ocak 1910 29 Eylül 1911
Mehmed Said Paşa 4 Ekim 1911 17 Temmuz 1912
Ahmed Muhtar Paşa 22 Temmuz 1912 29 Ekim 1912
Kâmil Paşa 29 Ekim 1912 23 Ocak 1913
Mahmud Şevket Paşa 23 Ocak 1913 11 Haziran 1913
Said Halim Paşa 12 Haziran 1913 3 Şubat 1917
Talat Paşa 4 Şubat 1917 8 Ekim 1918
Talat Paşa
 

VI. Mehmed
Ahmed İzzet Paşa 14 Ekim 1918 8 Kasım 1918
Ahmed Tevfik Paşa 11 Kasım 1918 10 Mart 1919
Damat Ferit Paşa 10 Mart 1919 4 Ekim 1919
Ali Rıza Paşa 4 Ekim 1919 2 Mart 1920
Salih Hulusi Paşa 2 Mart 1920 5 Nisan 1920
Damat Ferit Paşa 5 Nisan 1920 18 Ekim 1920
Ahmed Tevfik Paşa 21 Ekim 1920 17 Kasım 1922

Kaynakça değiştir

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir

  • T.C. Devlet Arşivleri
  • Osmanlı sadrazamları listesi
  • Danişmend, İsmail Hâmi (1971), Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
  • Tektaş, Nâzım (2002), Sadrazamlar: Osmanlı'da ikinci adam saltanatı, İstanbul: Çatı Kitapları, 2002,
  • Finkel, C. (2005), Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire, Basic Books (İngilizce)