Silahdar Ali Paşa

174. Osmanlı sadrazamı

Turnacızade Silahdar Ali Paşa (d. ?, İstanbul - o. 1829, Çanakkale) II. Mahmud saltanatında 30 Mart 1823 - 13 Aralık 1823 tarihleri arasında dokuz ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Turnacızade Silahtar Ali Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
30 Mart 1823 - 13 Aralık 1823
Hükümdar II. Mahmud
Yerine geldiği Deli Abdullah Paşa
Yerine gelen Mehmed Said Galip Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum İstanbul
Ölüm 1829
Çanakkale

Hayatı değiştir

Eski vezirlerden olan ve yeniçerilikten yetişmiş olan Rusçuklu veya Hezgard'li İzzet Ahmet Paşa'nın oğludur.[1]Enderun'da eğitimini yapmıştır. Çıkımda tülbent ağalığı görevi verilmiştir. 1814'te silahdar olarak göreve getirilmiş ve bu görevde yedi yıl kalmıştır. 1818'de bu görevden azledilmiş ve babasından kalan 3000 akçe gelir ve verilen 100 bin kuruş arpalık geliri ile bir müddet açıkta Ortaköy sahilhanesinde oturmuştur.[2]

9 Mart 1811'de vezirlik şerefi de verilerek sadrazamlık görevi verilmiştir. Uzun süren silahdarlık görevi dolayısıyla Sultan II. Mahmmut'un mizaç ve tutumlarını iyi bilmekte ve sadrazam olarak onun rızasını devamlı gözetmekte idi. Ama bu arada rikab-ı hümayun kethüdalığına getirilen Halet Efendi'nin II. Mahmut üzerindeki etkisi artmış ve bütün devlet kararlarında Halet Efendi sultanı yönlendirmeye başlamıştır. Haziran ortasında yağan şiddetli yağmurlar dolayısıyla Üsküdar'da seller ortaya çıkmış ve bu sellerin zarar verdiği Balaban İskelesi ve Debbaghane'de bekar odaları olduğu için bu zararlar buralarda yaşamaya çalışan kaçak ve serserileri idam edilip elimine edilmesi için bir fırsat olarak kullanılmıştır. Buna rağmen Silahdar Ali Paşa sadrazamlık görevinde iken ehliyetsiz ve yetersiz iktidarlı olarak görülmüş ve dört buçuk aya yakın görevde kaldıktan sonra 13 Aralık 1823'te azledilmiştir. Azlinde gösterilen bir gerekçe de İstanbul'un muhafazası işlerini Yeniçeri Ağası Ağa Hüseyin Paşa'ya bırakması ve yeni çıkan Mora isyanı karşısında gevşek davranmasıdır. Yerine Mehmed Said Galip Paşa sadrazamlığa getirilmiştir.[1]

Azlinden sonra Tekfurdağı (günümüzde Tekirdağ) kentine sürgüne gönderilmiştir. Fakat bir müddet sonra affedilmiş ve Konya eyalet valisi görevi verilmiştir. 1828'de bu görevden azledilip İstanbul'a dönmüş ve Maltepe'de çiftliğinde oturmuştur. Serasker Koca Hüsrev Mehmet Paşa'nın aracılığı ile padişahın huzuruna çıkıp onun iltifatlarını almıştır. Sonra Aralık 1828'de Çanakkale Boğazı muhafızlığı görevine atanmıştır. Bu görevde iken Çanakkale'de 1829'da aniden ölmüştür. Öldüğünde yaşı 60'a yakındı.[2]

Değerlendirme değiştir

Sicill-i Osmani'de şöyle değerlendirilmektedir:[2]

Yumuşak, iyi huylu, asil, akıllı, cömert, zekiydi.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Topaloğlu, Aydın, "Ali Paşa (Silahdar)" (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.22 ISBN 975-08-0072
  2. ^ a b c Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III s.561-562 [1]

Dış bağlantılar değiştir

  • Danışmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
  • Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN 978-975-254-278-5,
  • Topaloğlu, Aydın, "Ali Paşa (Silahdar)" (1999), Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.22 ISBN 975-08-0072
  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III s.561-562 [2]
Siyasi görevi
Önce gelen:
Deli Abdullah Paşa
 
Osmanlı Sadrazamı

30 Mart 1823 - 13 Aralık 1823
Sonra gelen:
Mehmed Said Galip Paşa