Valide sultan

padişah annesi
(Valide Sultan sayfasından yönlendirildi)

Valide sultan (Osmanlıcaوالده سلطان), Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen unvandı.

Valide Sultan
Vâlide-i pâdişâh
Vâlide-i saâdetpenâh
Mehd-i ulyâ-yı saltanat
Nicolas de Nicolay- La grande dame turcque.jpg
Resmî ikamet İstanbul
Açılışı yapan Ayşe Hafsa Sultan
Oluşum 30 Eylül 1520
Son sahibi Rahîme Perestû Sultan
Kaldırılma 1904
Maaş 3000 Akçe

Kaynaklarda "vâlide-i pâdişâh", "vâlide-i saâdetpenâh", "mehd-i ulyâ-yı saltanat" şeklinde de geçmektedir. Kösem Sultan "ümmü’l-mü’minîn", Pertevniyal Sultan "ümmü’l-cihân" unvanlari kullanılmış ve Hatice Turhan Sultan devlet adamı ve tarihci Defterdar Sarı Mehmed Paşa tarafından, ölümü vesilesiyle "devletin bir rükn-i rekîni" olarak niteledirilmiştir.[1]

İlk valide sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan[2] olmak üzere Osmanlı padişahları tahta çıktıkları zaman anneleri de Valide Sultan unvanını alarak büyük bir siyasi güce ve oldukça yüksek miktarda bir gelire sahip olurlardı. Valide Sultanlar bu geliri genellikle hastane, külliye, cami ve medrese inşa ettirmek için kullanırlar, bazen de fakirlere yiyecek dağıtmak, sünnet ettirmek, düğün yapmak gibi hayır işleri yaparlardı.

TarihçeDüzenle

 
Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan tarafından yaptırılmış Pertevniyal Valide Sultan Camii

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ayşe Hafsa Sultan'ın padişah üzerinde etkisi çok büyük olmuştur.[1] Zira kendisi ilk Valide Sultandır. Onun dışında Valide Sultanlar genellikle siyasete karışmazlardı. Ancak kadınlar saltanatı adı verilen dönemde başlatıcısı Hürrem Sultan ve diğerleri ; Nurbanu Sultan, Safiye Sultan ve özellikle Kösem Sultan devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.

Kösem Sultan oğlu IV. Murad tahta çıktığında 11 yaşında olduğu için naiplik sıfatıyla devleti bizzat yönetmiştir. Ancak IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan'la birlikte Valide Sultan'ların etkisi tekrar azaldı, tekrar geleneksel görevleri olan hayır işlerine döndüler.[3]

 
İstanbul'da Safiye Sultan tarafından yaptırılmış Yeni Cami

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki Valide Sultanlardan Bezmialem Sultan ve Pertevniyal Sultan İstanbul'daki birçok saray, cami, hastane ve okul inşaatlarına imzalarını atmışlardır. Osmanlı Devleti'nin en son Valide Sultanı II. Abdülhamid'in manevi annesi Piristû Kadın Efendidir. Padişahın öz annesi olmamasına rağmen padişah tarafından Valide Sultanlık unvanına getirilmiş, 1904 yılındaki ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. II. Abdülhamit'ten sonraki padişahlar tahta çıktıklarında anneleri ölmüş olduklarından 1904 yılında Valide Sultanlık kurumu sona ermiştir.

Saltanat NaibeliğiDüzenle

Kimi zaman padişahlar küçük yaşta tahta geçtiklerinden anneleri onların adına hükümler vererek ya da oğulları ile istişare ederek kararlarında etkili olurlardı. Buna ilk örnek olarak Handan Valide Sultan verilebilir.[4] Çünkü Leslie Pierce'a göre oğlu adına bizzat devleti yönetmiştir.[5] Ardından gelen Halime Valide Sultan oğlunun akli dengesi yerinde olmadığından da naibe olarak devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur.

Ancak bu kısa süreli dönemlere karşın Kösem Valide Sultan 10 seneyi aşkın zaman naibelik yapmıştır.[6] Daha sonra kendisinden kurtulduktan sonra gelini Turhan Valide Sultan da devleti yönetmiş ve onunla da naibelik kurumu son bulmuştur.

Büyük Valide SultanDüzenle

Vâlide-i Kebīre ya da Büyük Valide Sultan, oğlu vefat ya da tahtan indirilme sebebi ile yeni tahta geçen padişahın döneminde de Valide Sultan makamını taşıyan kişinin unvanıdır. Handan Sultan'ın oğlu I. Ahmed, tahta çıkar çıkmaz Safiye Sultan'ı Eski Saray'a göndermişti.[7] Çünkü Safiye Sultan oğlu öldüğü için Valide Sultanlık makamını kaybetmişti.

Bu bir emsal teşkil etmiş olacak ki; IV. Mehmet döneminde Kösem Sultan 25 yıl boyunca çok etkin bir rol oynadığı için devlette söz sahibi kişiler Turhan Sultan'ı istemediler ve yeni bir makam arayışı içine girdiler.

Bütün bu hadiselerin sonunda Vâlide-i Kebīr yani Büyük Valide Sultan makamı ile Kösem Sultan iktidarı yeniden ele geçirdi. Turhan Sultan ise 'Vâlide-i Sagīr' (küçük valide) adı ile anılmaya başlandı.

Valide sultanlar listesiDüzenle

Ayşe Hafsa (A’işa Hâfize) Vâlide Sultân I. Süleyman I. Selim (?) Trabzon / Lehistan Krallığı / Türk - Tatar - Kırım Hanlığı 1520-1534
Afife Nûrbânu Vâlide Sultân III. Murat II. Selim (?)[8][9]] Páros, Kiklad Adaları(?) 1574-1583
Sâfiye Vâlide Sultân III. Mehmed III. Murat (?)[10] (?)[11] 1595-1603
Handan Vâlide Sultân I. Ahmet III. Mehmed (?)[12] (?)[12] 1603-1605
Fûl-Dâne Vâlide Sultân I. Mustafa III. Mehmed (?)[13] Abaza(?)[14] 1617-1618
1622-1623
Mâh-Firûze Hatice Vâlide Sultân II. Osman I. Ahmet (?)[15] Rum(?) 1618-1620
Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultân IV. Murat
I. İbrahim
I. Ahmet (?)[16] Bosnalı veya Yunan 1623-1648
Hatice Turhan Vâlide Sultân IV. Mehmet I. İbrahim (?)[17] Ukraynalı[18] veya Çerkes[17] 1648-1682
Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultân II. Süleyman I. İbrahim (?)[19] (?)[19] 1687-1689
Emetullah Rabia Gülnuş Vâlide Sultân II. Mustafa
III. Ahmet
IV. Mehmet (?)[20] Resmo(?) - Girit, Venedik Cumhuriyeti 1695-1715
Salihâ Sebkati Vâlide Sultân I. Mahmut II. Mustafa (?)[21] (?)[21] 1730-1739
Şâh-Süvar Vâlide Sultân III. Osman II. Mustafa (?)[22] (?)[22] 1754-1756
Mihr-î-Şah Vâlide Sultân III. Selim III. Mustafa (?)[23] Gürcü[24] 1789-1805
Ayşe Sineperver Vâlide Sultân IV. Mustafa I. Abdülhamit (?)[25] (?)[25] 1807-1808
Nakş-î-Dil Vâlide Sultân II. Mahmut I. Abdülhamit (?)[26] Gürcü[27] 1808-1817
Bezm-î-Alem Vâlide Sultân Abdülmecit II. Mahmut (?)[28] Gürcü(?)[29] 1839-1853
Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Vâlide Sultân Abdülaziz II. Mahmut (?) Çerkes(?)[30] 1853-1876
Şevk-Efzâ Vâlide Sultân V. Murat Abdülmecid (?)[31] Çerkes[31] 1876-1876
Rahîme Piristû Vâlide Sultân II. Abdülhamid (üvey oğlu) Abdülmecid Râhime Osmanlı Çerkes -Ubuhlar Kabilesi 1876-1904

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ a b Akyıldız, Ali (2012) "Valide Sultan TDV İslam Ansiklopedisi Cilt:42, sayfa:496, 'Valide Sultan' maddesi
 2. ^ Peirce, Leslie P. (1993). The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. New York: Oxford University Press US. ISBN 9780195086775
 3. ^ Gelişim Hachette Ansiklopedisi 9.Cilt sf.3097
 4. ^ Bõrekci, Günhan (2010)Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmet I (r. 1603-17) and his Immediate Predecessors. Ohio State Universitesi Ph.D. doktora tezi, Say:126 
 5. ^ Leslie P. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, The İmperial Harem Instution, Oxford University Press, Sayfa: 127
 6. ^ Türkiye Diyanet Vakfı, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 26, Basım Yılı 2002, Sayfa: 274, 275
 7. ^ Bõrekci, Günhan (2010)Factions and Favorites at the Courts of Sultan Ahmet I (r. 1603-17) and his Immediate Predecessors. Ohio State Üniversitesi Ph.D. doktora tezi, Say.:126 
 8. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 33, Sayfa: 250
 9. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı 2011, Sayfa: 193
 10. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 35; sayfa: 472
 11. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, Sayfa: 204
 12. ^ a b Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, Sayfa: 219
 13. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, Sayfa: 237
 14. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Sultanları, 12. baskı, s. 232
 15. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, Sayfa: 223
 16. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 26, sayfa: 273
 17. ^ a b Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 245
 18. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 41, s. 423
 19. ^ a b Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları. s. 253
 20. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 266
 21. ^ a b Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. Baskı, s. 286
 22. ^ a b Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, s. 288
 23. ^ https://tr.wikipedia.org/wiki/Mihri%C5%9Fah_Valide_Sultan
 24. ^ İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Enver Ziya Karal, Osmanlı tarihi: cilt. Karal, E.Z. Nizam-ı Cedit ve Tanzimat devirleri, 1789-1856 (1957), Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1961, pp. 13, 16.
 25. ^ a b Sakaoğlu, Necdet, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 354
 26. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 32, sayfa: 343
 27. ^ Necdet Sakaoğlu (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. s. 356. ISBN 978-9-753-29623-6. 25 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Eylül 2018.  (Nakşîdil Sultan Gürcü asıllıdır).
 28. ^ Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 383
 29. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 6, sayfa: 108
 30. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 34, sayfa: 239
 31. ^ a b Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, 4. baskı, sayfa: 421